"Na základě usnesení Okresního soudu v Kroměříži připadlo České republice šest mladých psů, o jejichž zabrání bylo rozhodnuto v trestním řízení. Obviněná, které byli psi odebráni, chovala šest kříženců, i když jí byl dřívějším pravomocným rozhodnutím soudu uložen zákaz chovu psů,“ vysvětlila Adéla Janů z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Dodala, že o zabavení psů rozhodl soud mimo jiné také proto, že žena je držela v sociálním bytě, jehož vlastníkem je kroměřížská radnice. „Kromě toho příjmy dotyčné jsou velmi malé a navíc u ní běží jednání o svéprávnosti, protože není schopna domýšlet své jednání,“ upozornila referentka úřadu.

17. a 18. 3. 2018. Následky silného větru ve Zlínském kraji
Vichr shazoval stromy, silnici na Hostýn museli zavřít

Kroměřížská pobočka ÚZSVM pak nejprve nabídla psy organizačním složkám státu. „Přímo byla oslovena i Celní správa a Policie ČR. Odborník z Výcvikového zařízení služební kynologie Celní správy ČR zvířata osobně prověřil, ale vzhledem k tomu, že byli v minulosti týráni a zabaveni z takzvané množírny, jsou podle posudku vystrašení, bojácní a fungují pouze ve smečce, takže se nehodí pro potřeby celní správy ani policie,“ poznamenala Adéla Janů.

ÚZSVM pak na základě smlouvy psí křížence bezúplatně převedl do vlastnictví společnosti Kroměřížské technické služby, která je provozovatelem Městského útulku pro psy Čápka.

„Právě tam jsou psi ode dne odnětí předchozí majitelce umístěni. Městský útulek je i zárukou, že bude o psy dobře postaráno a že se dostanou do rukou majitelů, kteří se o ně dokáží svědomitě a s láskou postarat,“ dodala úřednice s tím, že podle posledních informací už byl také jeden z psů úspěšně předán z útulku k adopci novému majiteli.

Květná zahrada. Ilustrační foto.
O Květné rozhodne soud v Kroměříži. Církvi navzdory