Důvodem je trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné platby. Zmínění muži podle policie jako jediní společníci nejmenované firmy na Holešovsku téměř tři roky úmyslně krátili daně.

„Do přiznání k dani z přidané hodnoty a z příjmů právnických osob zahrnuli faktury od různých dodavatelů, i když zboží v nich uvedené nikdy nepřevzali. Šlo především o příslušenství a náhradní díly k automobilům," upřesnila kroměřížská policejní preventistka Barbora Balášová.

Dvojice mimo jiné zařadila do účetnictví i daňové odpisy na nákladní automobil, který ve skutečnosti firma nikdy nevlastnila a nepoužívala, tudíž nemohlo auto sloužit k dosažení příjmů.

„Celkově tak stát, který je v této věci zastoupen finančním úřadem, připravili o více než jeden milion tři sta tisíc korun," doplnila Balášová.

Kriminalisté začali věc prověřovat právě na základě oznámení finančního úřadu.

„Zjistili skutečnosti, které opravňovaly zahájit proti výše uvedeným osobám trestní stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Nyní mužům hrozí až osm let vězení," uzavřela Balášová.