Za tento trestný čin jim hrozilo až pětileté vězení. Ačkoliv si již v červnu trojice vyslechla zprošťující rozsudek z úst soudce Okresního soudu v Kroměříži Petra Maráka, případ se na základě odvolání státního zástupce Radima Daňhela přesunul před Krajský soud ve Zlíně. Ten pouze potvrdil rozsudek Okresního soudu. Trojice je tedy definitivně zproštěna obžaloby.

„Odvolací soud se plně ztotožnil se závěry a argumentací soudu v Kroměříži,“ sdělila zástupkyně mluvčí Krajského soudu v Brně Miroslava Klusáková.

Žalobce vinil starostku a tajemníky z nezákonného uzavírání dohod na provedení práce. Městu jejich jednáním měla vzniknout škoda ve výši takřka 100 tisíc korun. Odvolací soud dospěl k názoru, že obdobné dohody, které označoval státní zástupce za nezákonné, se uzavíraly i v jiných městech. Proto nemohly být označeny za trestný čin.

„Nebylo prokázáno, že by městu vznikla nějaká škoda,“ dodala Klusáková.