„Kontrolovali totiž, zda nedochází k porušování zákona, který zakazuje osobám mladším osmnácti let popíjet alkohol,“

vysvětlila za kroměřížskou policii preventistka Barbora Balášová. Policisté včetně psovoda se služebním psem navštívili více než tři desítky restauračních zařízení, která si předem vytipovali a to nejen v Kroměříži, ale i v Chropyni a Hulíně.

A výsledek?

„Objevilijsme čtyři podnapilé mladistvé. Nejvíce nadýchal teprve šestnáctiletý hoch, přístroj u něj naměřil 0,82 promile,“

zdůraznila Balášová. Dva přestupky vyřešili podle ní policisté na místě blokovou pokutou v celkové hodnotě dvanáct set korun, další dva oznámili správnímu orgánu k projednání.