Jako zákonní zástupci dětí totiž podle policie svým nedbalým jednáním omezovali přístup svých dvou dcer ke vzdělání.

„Dívky základní školu navštěvovaly jen velmi sporadicky a rodiče jejich absenci ani řádně neomlouvali v souladu se školním řádem," podotkla kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Starší z dcer tak za první pololetí letošního školního roku zameškala více jak pět set vyučovacích hodin, z nichž bylo bezmála tři sta neomluvených.

Mladší z děvčat pak za pak zmeškalo téměř čtyři sta hodin. Z tohoto počtu bylo bezmála dvě stě padesát hodin neomluveno.

„U obou dívek se následkem absence projevily výukové nedostatky. Rodičům nyní za tuto trestnou činnost hrozí až pětileté vězení," dodala kroměřížská policejní mluvčí.