„Přestože máme k dispozici pouze snímky osoby zezadu, je možné, že by někdo ze spoluobčanů mohl muže poznat,“ říká Kyšnerová a dodává, že případné informace mohou lidé hlásit na bezplatnou tísňovou linku 158 nebo na telefonní číslo 974 675 761.