„Přítomní se k požívání alkoholu doznali, ale protiprávní jednání v tom neshledali. Jelikož ale bylo stejné jednání dotyčných strážníky už řešeno v minulosti, bude se sedmičlenná skupinka ve věku 39 až 51 let zodpovídat správnímu orgánu z přestupku proti veřejnému pořádku," konstatoval ředitel strážníků Libor Kubiš. Dodal, že osobám, které nemají na území města Kroměříže trvalý pobyt a opakovaně narušují veřejný pořádek, mohou úřady udělit i sankci v podobě zákazu pobytu.