Stíhání proti němu ve čtvrtek zahájil komisař Oddělení hospodářské kriminality v Kroměříži.

„Za své zaměstnance dotyčný v období od prvního listopadu 2009 do konce srpna 2012 úmyslně neodváděl pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, i když byly tyto částky zaměstnancům sráženy z výplaty," vysvětlila kroměřížská policejní preventistka Barbora Balášová.

Peníze podnikatel používal na úhradu provozních nákladů své firmy, Okresní správě sociálního zabezpečení v Kroměříži tak vznikla škoda ve výši bezmála sto dvanácti tisíc korun.

„Dále více než rok neodváděl pojistné na zdravotní pojištění, i když bylo opět strhávané z platu. Všeobecné zdravotní pojišťovně vznikla tímto škoda za téměř čtyřicet tisíc," upřesnila Balášová.

Pokud včas zaplatí, trestu se vyhne

Nyní pachateli za přečin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby hrozí až tři roky vězení. Trestu by se mohl vyhnout, pokud by svou povinnost dodatečně uhradil, avšak musel by tak učinit dříve, než soud prvního stupně začne vyhlašovat rozsudek.

„Této možnosti muž částečně už využil. Měl totiž navíc ještě nedoplatek na dani u finančního úřadu, ale tuto částku už uhradil," potvrdila Balášová.

Dodatečné uhrazení povoluje podle ní stávající zákoník u trestného činu, kterým je právě neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby a pak také zanedbání povinné výživy.