Návrh k projednání případu podala na úřad nejmenovaná společnost, která ve výběrovém řízení neuspěla.

„Pravomocným rozhodnutím jsme v září zrušili zadávací řízení kroměřížské nemocnice na vybavení oddělení vnitřního lékařství a oddělení rentgenologie a zobrazovacích metod ultrazvukovými přístroji vyšší kategorie, potvrdil ředitel sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Pavel Herman.

Žádost společnosti o přezkoumání rozhodnutí kroměřížské nemocnice se podle něj nakonec ukázala jako oprávněná.

„Správním šetřením bylo zjištěno, že zadavatel opravdu porušil zákon o veřejných zakázkách, když netransparentně vymezil dílčí hodnotící kritéria. Dále neuvedl způsob a odůvodnění hodnocení nabídek ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,“ přiblížil důvod správního řízení Herman.

Mimo to se pak nemocnice dopustila ještě dalšího špatného kroku. „Rovněž v rozporu se zákonem provedla nové posouzení a hodnocení nabídek, při němž navíc neobdržela hodnotící kritéria, jež si stanovila,“ dodal Herman.

Vzhledem k tomu, že zadavatel závažně pochybil už v samotném stanovení dílčích hodnotících kritérií, musel úřad zrušit celé zadávací řízení. „Pokuta zařízení ale uložena nebyla,“ zdůraznil Herman.

Třicet tisíc korun coby poplatek za správní řízení už nemocnice zaplatila a rozhodnutí úřadu respektuje. „Zrušil námi vypsané výběrové řízení na dodavatele ultrazvukových zařízení a my jsme byli povinni uhradit náklady na řízení,“ potvrdilatamní mluvčí Veronika Klímová.

Podle slov ředitele Františka Fuita si však vedení nemocnice chybu nepřipouští.

„Každý si zákon vykládá jinak. Mluvil jsem s odborníky, kteří mi potvrdili, že jsme se žádného pochybení nedopustili. Navíc když uřadu byla dána možnost zrušit řízení, tak toho také využil. Myslím, že jsme nijak nepochybili, každá firma má na to ale jiné názvosloví,“ uzavřel ředitel nemocnice.