Ta žaluje město Jeseník pro neplatnost okamžité výpovědi, kterou pro údajnou šikanu svých podřízených dostala od města 17. února letošního roku.

Kvůli množství svědků vyžádaných oběma stranami si soudkyně Ivana Ondryášová vyčlenila pro další líčení tři dny na přelomu září a října. Svědci mají potvrdit, že Raidová je sexuální deviant a tyran.

Úvodní stání celé kauzy zabralo přibližně hodinu. Pokus o smír se nezdařil. Obě strany trvají na svém.

„Důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru jsou účelově vykonstruované s úmyslem připravit klientku o místo,“ prohlásila advokátka Jaroslava Horáková. Raidová chce svou práci spolu s ušlou mzdou a úroky zpět.

Město Jeseník si trvá na svém stanovisku. „Je věcí zaměstnavatele, jakým způsobem posoudí porušení pracovní kázně a paní Raidová ji porušila takovým způsobem, že situace se nemohla řešit jinak než okamžitou výpovědí. Jednání jsou popsána vyčerpávajícím způsobem, proto požadujeme zamítnutí žaloby,“ prohlásil právník města František Drlík a předal soudkyni svědectví zaměstnanců, které usvědčují Raidovou ze šikany.

Soudkyně Jana Ondryášová se pustila do čtení výpovědí šestice podřízených, podle kterých Raidová zneužívala svého postavení, šířila strach a poškozovala jejich důstojnost.

Vyhrožovala propuštěním za neuposlechnutí svých požadavků a jednu ze svých podřízených měla dohnat do péče psychiatra.

„Evu Mahrovou nutila s Kamilou Macíkovou a Kamilou Královou k návštěvám v Hradní kavárně, kde ji musely na výraz vděčnosti objímat a líbat. Evu Mahrovou pokládala za svůj majetek. Kamilu Královou nutila setrvávat ve své kanceláři a poslouchat své sexuální problémy. Králová musela snášet její demonstrace, že nenosí spodní prádlo a sledovat její sexuální gesta. Daniela Mudrová musela čelit nadávkám a ponižování. Vedoucí zpochybnila její psychický stav, vyhrožovala jí vyhazovem a zakazovala jí navštěvovat kanceláře kolegů. Petr Trnovec musel se svou vedoucí i přes výhrady řešit její soukromé záležitosti. Vynucovala si na něm odvozy do práce jeho soukromým autem. Musel brát její telefony kdykoliv a nosit oblečení podle jejího vkusu. Raidová se k němu chovala se sexuálním podtextem. Tančila před ním břišní tanec. Haně Kolářové vyčítala bezdůvodně ježdění do práce na motocyklu. Po Kamile Macíkové požadovala naprostou oddanost a poslušnost. Nutila ji naslouchat svým soukromým problémům,“ četla soudkyně výpovědi šestice bývalých podřízených.

Město si jejich přítomnost v roli svědků vyžádalo i u dalších líčení. Vyslechnout chce i psychiatra Daniely Mudrové.

Podle zprávy města vypadá Helena Raidová jako sexuální deviantka a tyranka. „To je úsměvné. Rozhodně se pokládám za duševně vyrovnaného člověka. Nikdy jsem se jako deviant necítila. Proto věřím, že v některé ze soudních síní v této soudní budově zdravý rozum zvítězí,“ řekla po ukončení líčení Helena Raidová.

Připustila ovšem, že při setkání s dobrými přáteli se při přivítání obejme a přiloží tvář na tvář. „Pakliže by mělo být kriminalizováno, že se někdo přátelsky obejme, kde bychom byli?“ dodala advokátka Jaroslava Horáková.

Raidová požaduje u soudu čtyři svědky, kteří by měli dosvědčit její beztrestnost.