Kontroly provádí policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v zimě pravidelně každý rok, za poslední dva měsíce toho minulého tak stihli zkontrolovat na více než padesáti honech téměř dvanáct set myslivců.

„Policisté se zaměřují na kontrolu dokladů, a to zbrojních průkazů, průkazů zbraní a loveckých lístků. Fyzicky kontrolují také zbraň. Zajímá je nejen její celkový stav, ale ověřují i výrobní číslo a to, zda je zbraň opatřená platnými zkušebními značkami,“ vyjmenovala mluvčí kroměřížských policistů Simona Kyšnerová.

U těch, kteří na honu manipulují se zbraní, mohou policisté provádět orientační zkoušku na alkohol i jiné návykové látky nejen na začátku honu, ale také v jeho průběhu nebo těsně po jeho skončení.

„Požití alkoholu zjistili policisté u jednoho myslivce na Kroměřížsku. V příkazním řízením mu uložili pokutu ve výši pěti set korun,“ doplnila mluvčí.