Ze znaleckého posudku z oboru psychiatrie vyplývá, že Vavřiník netrpí žádnou duševní chorobou ani poruchou. V době činu byl v alkoholické opojenosti středního stupně. „V jeho případě však není nutná protialkoholní ani psychiatrická léčba. Není nebezpečný pro společnost a motivace jeho činu nebyla patologická,“ poznamenala znalkyně z oboru psychiatrie Dagmar Bártová.

Ve své závěrečné řeči navrhoval státní zástupce Roman Kafka uznat Vavřiníka vinným. „Jsem přesvědčen o tom, že o vině obžalovaného není pochyb,“ prohlásil Kafka.

Poukazoval při tom jak na výpověď obžalovaného z přípravného řízení, tak na nálezy biologických stop Vavřiníka na místě činu. V neposlední řadě zdůraznil nevěrohodnou výpověď obžalovaného.

Vzhledem k tomu, že obžalovaný nejednal v přímém úmyslu a dosud nebyl trestaný, navrhl pro něj trest odnětí svobody při spodní hranici sazby. „Trest by měl mít preventivně výchovné účinky,“ řekl Kafka.

Obhájkyně obžalovaného Ivana Santariusová však s návrhem státního zástupce nesouhlasila. „Z líčení nelze vyvodit jiný závěr než ten, že nebyla prokázána vina obžalovaného,“ podotkla advokátka.

Podle ní se například žádný ze svědků nevyjádřil k samotnému skutku, všichni předvolaní hovořili v podstatě jen o charakteru poškozeného. Zdůraznila i to, že nikdo jiný na místě činu nebyl.

„Nebylo také prokázáno, že poškozeného napadl nohou od stolu. Pachová stopa je nedostatečná k tomuto závěru. Stejně tak nebyla prokázána ani minimální příprava k útoku a svědkové si nevšimli žádného divného jednání obžalovaného po tomto činu,“ poznamenala Santariusová.

Navrhla tedy zproštění obžaloby svého klienta a jeho propuštění z vazby na svobodu.

Obžalovaný ve své závěrečné řeči projevil svou lítost. „Je mi velice líto, co se stalo, ale nejsem si vědom toho, že bych poškozeného usmrtil,“ řekl Vavřiník.

Soud se ztotožnil se závěrečným návrhem státního zástupce s tím, že v případě obžalovaného nebyly shledány žádné výrazné přitěžující okolnosti.

„Naopak v jeho prospěch bylo přičteno dosavadní bezúhonnost. Dosud nebyl soudně trestán, vedl řádný život. Jak vyplývá i ze závěru znaleckých posudků znalců z oborů zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie, není obžalovaný vůbec narušený člověk. Je schopen velmi dobře resocializace,“ řekla soudkyně Iveta Šperlichová.

Kromě jedenáctiletého pobytu za mřížemi, který má strávit ve věznici s ostrahou, bude muset Vavřiník zaplatit náhradu škody rodičům poškozeného ve výši dvě stě čtyřicet tisíc korun a každému z jeho čtyř sourozenců zaplatit sto sedmdesát pět tisíc korun.

Proti rozsudku se Vavřiník může odvolat k Vrchnímu soudu v Olomouci. Obžalovaný si se svou obhájkyní vzal lhůtu na rozmyšlenou, státní zástupce se práva na odvolání vzdal.