„Zadržení nepovažovali své jednání za podvod, i když vybrané peníze měli pro vlastní potřebu,“ poznamenal ředitel Městské policie v Kroměříži Libor Kubiš.

Cizinci vybírali peníze ve Vodní ulici a také na Husově náměstí, jejich nelegální sbírku oznámili na linku 156 všímaví kolemjdoucí. Městská policie proto upozorňuje na možnost podvodného jednání, při kterém mohou být lidé na ulici osloveni s žádostí o příspěvek, ať už do pokladničky nebo nákupem předmětu. „Taková fyzická osoba musí ale na vyžádání předložit kopii osvědčení o povolení sbírky, a dále se prokazuje plnou mocí s oprávněním vybírat prostředky ve prospěch veřejné sbírky,“ dodal Libor Kubiš.

Na falešné sbírky letos v létě upozornili lidé z Kroměříže na sociálních sítích a varovalo před nimi na svém webu i Poradenské centrum pro sluchově postižené. „Je mi hanba za lidi, kteří se pokoušejí u veřejnosti vzbudit soucit a vydávají se za sluchově postižené. Jednoznačně se od nich distancujeme. Kazí naši pověst, jako bychom se štítili práce a my se přitom snažíme právě o soběstačnost a o překonání našeho handicapu,“ uvedla už před časem k problému podvodníků s údajnými sbírkami právě na pomoc neslyšícím ředitelka Poradenského centra Drahomíra Kunčarová. (hed)