Důvod, proč záchranáři zvolili právě jezero Bagrák, je podle mluvčího Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Iva Mitáčka ten, že je místo často navštěvováno veřejností právě za účelem zimních sportů a radovánek.

„Hasiči si chtěli vyzkoušet na vlastní kůži, co jim obleky, které jsou určeny do velmi nepříznivých podmínek, umožňují. A také to, jak dlouho by v nich byli schopni zasahovat právě v ledové vodě,“ osvětlil akci Mitáček.

Kromě toho si hasiči také otestovali svou fyzičku, rozhodli se totiž nacvičit si prosekání otvoru do asi dvacet centimetrů silného ledu.
„Postupně se pak v oblecích střídali a vyzkoušeli si možnosti pohybu na zamrzlé ploše i ve vodě. Přitom byli jištěni fixními lany a samozřejmě pod neustálým dozorem svých kolegů,“ vysvětlil mluvčí Mitáček.

Výsledek testu pak podle Mitáčka ukázal na to, že jsou speciální obleky špičkou ve své třídě. „Zásah v ledové vodě je díky nim možný i po dobu delší než třicet minut. To je dostatečný prostor nejen k záchraně lidských životů, ale i třeba při technické pomoci,“ vysvětlil Mitáček.

Dodal, že obleky jsou proto využívány například při vytahování aut z vody, odstraňování naplavenin z mostních pilířů nebo při záchraně zvířat, která v zimě uvázla ve vodě. O den dříve hasiči absolvovali také výcvik záchrany člověka, pod kterým se propadl led na fryštácké přehradě na Zlínsku.

Hasiči si vyzkoušeli náročný pohyb po ledové ploše, která byla v některých místech jen pět centimetrů silná. „Správné rozložení váhy na ledu je základem úspěšné záchranné akce,“ upozornil mluvčí hasičů. Záchranáři zkoušeli, zda se mohou bezpečně pohybovat i přitahováním pomocí seker a lan, včetně používání záchranného člunu.

Pak začali se záchranou tonoucího, kterého představovala figurína, jež měla velikost i váhu průměrného člověka. „Záchranu prováděli jak jednotliví hasiči, tak i skupinky, které se navzájem jistily a pomáhaly si při vytažení těla na žebřík, nosítka nebo do člunu,“ vysvětlil dále Ivo Mitáček. Potom následovala zkouška poskytování první pomoci a zásady předlékařské péče po vytažení těla z ledové vody.

„Podobná cvičení jsou ve Zlínském kraji spíše výjimkou, protože k tomu nejsou vždy vhodné a především bezpečné podmínky. V letošním roce jsme ale navázali na loňskou sezonu, která byla pro cvičence mimořádně obtížná co do teplot i síly ledu,“ upozornil mluvčí. Hasiči absolvují každým rokem několik zásahů na vodní hladině v zimních měsících, ať už to byla záchrana zvířat nebo zásahy při vyprošťování havarovaných aut.

„Nejhorší případ se však stal před několika lety v odvodňovacím kanále řeky Moravy v Otrokovicích. Tragicky tam zahynul malý chlapec, který se klouzal na ledu a spadl do nezamrzlého otvoru,“ zavzpomínal Mitáček.