K nehodě mělo dojít v budově kompresorovny, kde je amoniak stlačován a přečerpáván do chladících nádob ke zchlazení a přeměně do tekutého stavu. Imitován byl únik při poruše kompresoru.

„Jednotka profesionálů, která dorazila na místo jako první, vytvořila pracovní skupinu v protichemických oblecích a provedla průzkum místa události, při němž změřila koncentrace úniku nebezpečného plynu a vytyčila nebezpečnou zónu," popsal za krajské hasiče Pavel Řezníček.

Následně byly vytvořeny tři proudy pro zkrápění uniklého amoniaku, po příjezdu speciálního chemického auta bylo také zřízeno dekontaminační stanoviště pro speciální očistu zasahujících hasičů a připravena byla jistící skupina v ochranných protichemických oblecích a dýchací technice.

„Průzkumná a pracovní skupina následně provedla provizorní opravu s cílem zamezit dalšímu úniku z tlakového potrubí kompresoru," dodal Pavel Řezníček.

Po dekontaminaci zasahujících hasičů a provedení následného měření koncentrace uniklého amoniaku bylo krátce před jedenáctou cvičení ukončeno.