Obžaloba mu kladla za vinu to, že si ještě ve funkci ředitele domova důchodců neoprávněně vyplatil téměř milion korun na odměnách a příplatku určeném pro pracovníky vrizikovém prostředí, který mu nebyl přiznán v platových výměrech, a na který neměl nárok.

Obžalovaný Míček však trval na tom, že nic neudělal bez vědomí zřizovatele, kterým je město Holešov. „Po zlepšení finanční situace domova důchodců jsem zašel na úřad, zda bych mohl do odměn zaměstnanců zahrnout i sebe. Bylo mi řečeno, že by to šlo, pokud by nebylo nutné zasahovat do rozpočtu města, takže jsem to vzal jako souhlas,“ popisoval při zářijovém líčení Míček.

Jako důkaz navíc doložil souhlasný dokument podepsaný tehdejším starostou Holešova Ctiradem Otto a bývalou tajemnicí Zuzanou Dospíšilovou.

Zřejmě i to nakonec přispělo krozhodnutí tříčlenného senátu včele sPetrem Marákem, který nakonec zprostil Míčka obžaloby. „Nebylo prokázáno, že byl projednávaný skutek trestným činem. Například bývalá tajemnice a právnička města Dospíšilová jasně uvedla, že je vkompetenci ředitele, jak spenězi naloží,“ vysvětlil Marák.

„Proto si myslím, že je to spíše problém města Holešova a jeho kontrolních orgánů, které za celou dobu nebyly schopny situaci řešit,“ uzavřel Marák.