„Při manipulaci s taškou došlo k rozlití jedné z lahví a intoxikaci ženy neznámou látkou. V době, kdy asi dvacítka zaměstnanců opouštěla úřad při nařízené evakuaci, zůstala zraněná žena ležet v bezvědomí na místě nálezu," popsal námět cvičení mluvčí krajských hasičů Libor Netopil.

Souběžně s vyhlášením evakuace úřadu byla celá událost oznámena na tísňovou linku krajských hasičů.

„Jako první dorazili na místo zásahu profesionální hasiči z Bystřice pod Hostýnem. Ty pak postupně posílily jednotky profesionálních hasičů z Holešova a Kroměříže a také dobrovolných hasičů z Bystřice pod Hostýnem, Chvalčova a Rychlova," dodal mluvčí.

Celkem se tak cvičení zúčastnilo asi třicet hasičů s technikou včetně technicko-chemického speciálu ze stanice Kroměříž.

„Úkolem cvičících bylo provést průzkum místa zásahu, zachránit zraněnou ženu a vybudovat dekontaminační stanoviště. O zabezpečení prostoru zásahu se mimo dobrovolné hasiče postarali i strážníci městské policie," vysvětlil Libor Netopil.

První dvojice hasičů v protichemických přetlakových oblecích podle něj vnikla do budovy, vyhledala zraněnou ženu a transportovala ji před objekt úřadu, kde prošla dekontaminací a byla předána posádce zdravotnické záchranné služby.

„Další dvojice hasičů provedla měření nalezených nebezpečných látek, jejich zajištění, zasypání rozlité kapaliny sorbenty a úklid kontaminovaného místa," poznamenal mluvčí.

Součástí cvičení bylo také prověřit postupy dekontaminace osob, a to v prvních fázích cvičení pomocí zjednodušeného dekontaminačního stanoviště a po příjezdu kroměřížského speciálu i pomocí dekontaminační sprchy.

„Mimo obyvatele města cvičení sledovali i velitel stanice a ředitel územního odboru Kroměříž. Splnění zadaných úkolů cvičení bude předmětem následného vyhodnocení," uzavřel mluvčí s tím, že profesionální hasiči děkují zaměstnancům městského úřadu za spolupráci při organizaci a provedení cvičení.

„Zvláštní poděkování patří zaměstnankyni, která se ujala role zraněné ženy a absolvovala i skutečnou vodní sprchu při dekontaminaci," usmál se mluvčí hasičů.