Psí exkrement za stěračem auta, dlažební kostka za kolem nebo olej na čelním skle. Takové „dárečky“ nacházejí pracovnice kroměřížské Charity na svých služebních autech.

„Někdo s námi laškuje,“ říká s nadsázkou Jana Rohanová, vedoucí pečovatelské služby kroměřížské Charity.

„Děje se to nepravidelně již delší dobu,“ pokračuje Jana Rohanová.

„Zatím se jedná o drobnosti. Naštěstí dotyčný nezpůsobil žádnou velkou škodu na majetku a ani neohrozil naše zdraví,“ uvádí vedoucí Rohanová.

NEDODRŽÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

I přesto, že se jedná o drobnou zlomyslnost, způsobuje to pracovnicím, jejichž posláním je hlavně pomáhat potřebným, nemalé problémy.

„Máme pevně stanovený harmonogram. Naši klienti se na nás spoléhají. Pokud přijdete k autu a zjistíte, že vám někdo polil čelní okno olejem nebo vazelínou, zabere vám určitý čas, než vše uklidíte. Minuty běží a lidé nám volají, zda jsme na ně nezapomněli, zda se něco nestalo,“ přibližuje problémy vedoucí Charitní pečovatelské služby.

Hlavní náplní služby je poskytování pečovatelských úkonů přímo v místě bydliště klientů. Pečovatelky pomáhají s provedením hygieny, polohováním i pohybem, dovozem jídla, doprovodem k lékaři či na úřad a podobně.

„Městská policie v Kroměříži je o problému informována. Na blízké budově Gymnázia Kroměříž je také umístěna jedna z kamer městského kamerového systému. Zda však monitoruje i prostor ulice Malý Val, kde auta Charity parkují, odmítl radniční mluvčí Jan Vondrášek sdělit.

MOCNÝ INTERNET

„Nechci řešit s policií každé psí lejno nebo drn na čelním okně. A osobně si myslím, že nám to dotyčný ani nedělá z nějaké zlomyslnosti,“ míní Jana Rohanová, která se rozhodla o problému informovat i širokou veřejnost prostřednictvím sociální sítě.

„Chci na problém poukázat. Budu ráda, když si to lidé mezi sebou řeknou. Třeba pachatel znejistí, když bude vědět, že o jeho počínání ví tolik lidí kolem,“ objasňuje Jana Rohanová.

Její příspěvek na facebookovém profilu vyvolal mezi uživateli sítě velkou odezvu. Lidé s pracovnicemi Charitní pečovatelské služby soucítí a chování pachatele odsuzují.

„Takový člověk musí mít velmi smutný život, když se snaží na sebe upozornit takovým způsobem. Držte se,“ povzbuzuje pracovníky kroměřížské Charity na webu Veronika Slaměnová. K paní Slaměnové se přidává Jana Sládková.

„Jestli se tomu člověku uleví, možná si řekne, to jsem jim to dal. A vůbec neví, jestli Vás nebude někdy potřebovat.Vydržte, nesmírně si Vás vážím,“ vzkazuje Jana Sládková.

„Jste andělé a záchranné lano lidem, kteří Vás dennodenně potřebují. Auta by měla být zasypána květy. Bohužel je tomu naopak,“ posílá slova chvály pečovatelkám Andrea Paličková.  

ZPĚT V AUTOŠKOLE

„Marně přemýšlím, kdo by se nám chtěl mstít, komu bychom byli trnem v oku. Máme spokojené klienti. Mezi nimi žádné nepřátele nemáme. A pokud neznámému něco vadí, nechť přijde a můžeme to zkusit vyřešit rozumně,“ vybízí Jana Rohanová.

„Jen stěží hledám příčinu jednání pachatele. I proto jsem toho názoru, že s námi spíš někdo jen laškuje,“ říká Jana Rohanová.

Problémem pro dotyčného by však mohl být velký počet aut Charity, které parkují před budovou a na přilehlé silnici v centru města. Charita má ve svém vozovém parku dohromady sedm aut.

„Parkování je zde složité. My jsme si toho vědomi. Avšak auta parkujeme v blízkosti budovy Charity z praktických důvodů. Rozvážíme obědy, vozíme si se sebou různé pomůcky. Není to o naší pohodlnosti nebo lenosti,“ vysvětluje Jana Rohanová.

„Jak jsem říkala, policisté by z nás měli radost. Před každou jízdou pečlivě obcházíme vůz, abychom jej důkladně zkontrolovali. Přesně tak, jak nás to učili v autoškole,“ uzavírá Jana Rohanová.