Jak se liší jednotlivé druhy půdy

Některé plodiny můžete pěstovat v hlíně a jiným se lépe daří v písku. Většina však nejlépe roste v bohaté, drobivé hlinité půdě překypující životem, tedy mikroorganismy nebo žížalami. Naše půda se obecně skládá z písku, jílu, vápníku, spraše, štěrku a humusu, a podle toho, která složka je dominantní, zpravidla rozlišujeme čtyři hlavní půdní typy.

  • písčitá půda
  • sprašová půda
  • jílovitá půda
  • hlinitá půda

„Písčitá půda umožňuje dostat ke kořenům rostlin dostatek vzduchu. Problém je, že tato půda rychle ztrácí vlhkost a živiny. Zlepšíte ji pravidelným přidáváním kompostu a drceného listí. Můžete také doplnit rašelinu,“ uvádí web pro zahrádkáře a kutily Family Handyman.

Na rozdíl od písčité půdy jílovitá půda dobře drží vlhkost – ale někdy až příliš dobře. Jemné částice půdy drží pohromadě, takže je zde jen malý prostor pro odvodnění nebo provzdušnění kořenů rostlin.

Plánování záhonů:

| Video: Youtube

„Postupně půdu zpracujte a přidejte do ní spoustu organické hmoty, jako je kompost, drcené listí či rašelina,“ radí web.

Písčité půdy mají nejhrubší zrnitost, zatímco jílovité jsou obzvlášť jemné. Pouze hlíně není přiřazena žádná specifická velikost zrn. Tyto čtyři půdní typy se však obvykle nevyskytují v čisté podobě, ale v kombinacích. Můžeme tak mít například hlinitopísčitou nebo jílovitohlinitou půdu, případně písčitou sprašovou půdu.

Tajemství kvalitní zeminy

V čem spočívá tajemství kvalitní zahradní půdy? Podle odborníků tkví v kombinaci. Pokud se zahradní půda skládá například výhradně z písku nebo jílu, je pro většinu rostlin nevhodná. Pokud se však v dané směsi nacházejí i ostatní složky, vzájemně se doplňují.

close Obecně platí, že půda na zeleninové zahradě by měla být dobře odvodněná a kyprá. info Zdroj: Shutterstock zoom_in Obecně platí, že půda na zeleninové zahradě by měla být dobře odvodněná a kyprá Vedle toho hrají důležitou roli také vápník a humus, které společně ovlivňují kyselost, schopnost zadržovat vodu a obsah živin.

„Zdraví půdy lze odvodit z její barvy, textury a vůně. Půda, která je kvalitní, má vyšší obsah organické hmoty, což jí dodává tmavou barvu. Jinými slovy, čím tmavší půda, tím vyšší je obsah organických látek. A vyšší obsah organických látek dodává půdě lepší texturu,“ konstatuje portál All That Grows zaměřený na pěstitele.

Půda by také neměla mít žádné nepříjemné pachy. Měla by vonět zemitě a lehce nasládle.


Nahrává se anketa ...

Kompost versus komerční hnojiva

Zkušení zahradníci někdy říkají, že pěstují půdu stejně jako plodiny. „Nejlepší způsob, jak zlepšit půdu z dlouhodobého hlediska, je přidávat do ní každoročně organický materiál. Komerční hnojiva mohou nabídnout sezonní fixaci a poskytnout živiny téměř okamžitě, ale rychle se spotřebují a je třeba je aplikovat opakovaně,“ upozorňuje portál The Spruce zaměřený na rady pro domácnost.

Základními živinami, které rostliny potřebují, jsou dusík, fosfor a draslík. Společně jsou také známé jako NPK. Organická hnojiva je obsahují, ale pokud jejich množství a poměr v půdě potřebujete upravit, můžete použít i hnojiva chemická.

Pokud však právě zakládáte zahradu, nebo nemáte k dispozici čas či kompost, mohou komerční hnojiva rychle poskytnout živiny, které vaše rostliny potřebují.

Pravidelné každoroční přidání pěti až osmicentimetrové vrstvy kompostu nebo hnoje  udržuje vaši půdu zdravou mnoha způsoby. Suché listí, posekanou trávu a kompost lze aplikovat na podzim nebo brzy na jaře a zpracovat je, nebo je zarýt.

Další alternativou je zasadit jarní nebo podzimní krycí plodinu, jako je například jetel. „Když se tyto materiály rozkládají, přidávají do půdy živiny, zvyšují hladinu dusíku, a také přitahují organismy a mikroorganismy, které zlepšují texturu půdy,“ uvádí The Spruce.

Vzhledem k tomu, že kompost i krycí plodiny se musí nejprve rozložit, je přidávání organického materiálu pomalu pokračujícím procesem – ovšem s dlouhodobými výsledky.

Zjistěte, jaké pH má vaše půda

I když požadavky na pH jsou u každého druhu zeleniny trochu odlišné, většina z nich potřebuje pH půdy v rozmezí hodnot 6 až 7. Pokud je pH nižší, vaše půda je kyselá. Pokud je pH vyšší, vaše půda je zásaditá. Abyste věděli, jaké je pH vaší půdy, můžete ji nechat otestovat, nebo si ji otestovat sami pomocí sady na určování pH.

Zahrada v březnu:

„Pokud půda ve vaší zeleninové zahradě vykazuje výrazně vyšší hodnotu, budete muset její pH  snížit. Pokud má půda výrazně nižší hodnotu než 6, budete muset pH půdy zvýšit,“ upozorňuje portál Gardening Know How, který přináší informace pro pěstitele.

Půda na záhonu musí být dobře obdělaná

Obecně platí, že půda na zeleninové zahradě by měla být dobře odvodněná a kyprá. Bez ohledu na její složení je nezbytné ji před výsadbou dobře zpracovat. Cílem je vytvořit hlinitý povrch na dobře odvodněném podloží.

„To znamená, že musíte kopat nebo rýt, abyste na celé ploše převrátili asi třicet centimetrů půdy do hloubky,“ upozorňuje web The Spruce.

Horlivost někdy může kvalitě půdy uškodit. Na jaře se někdy dychtiví zahradníci snaží zpracovat půdu dříve, než by měli. „To je chaotické a může to vážně poškodit strukturu půdy a zpomalit růst rostlin v budoucnu. Před zpracováním počkejte, dokud půda trochu nevyschne,“ radí web Family Handyman.

Zpracování příliš vlhké půdy totiž způsobuje její zhutnění, které může poškodit strukturu a nepříznivě ovlivnit schopnost kořenů vyživovat rostliny.

Kopání a rytí může být fyzicky náročné, ale v malých zahradách funguje dobře. Jde o vícestupňový proces, který začíná rytím a převracením půdy.

Dalším krokem by mělo být rozbití velkých hrud motykou nebo zahradními vidlemi. Nakonec bychom měli dosáhnout toho, aby hlína v záhonu byla drobivá a povrch záhonu rovný.

„Ruční obdělávání záhonu způsobuje menší poškození struktury půdy i všech užitečných organismů,“ podotýká The Spruce.

Mohlo by vás zajímat:

Bazalka | Video: Deník/Jiří Štraub
Text najdete zde: Roste za oknem, má antioxidační účinky a čaji z jejích listů se říká tekutá jóga