„Z dostupných informací ze škol Zlínského kraje není zaznamenám nedostatek učitelů a všechny školy mají personálně zabezpečenou výuku ve školním roce 2016/2017. Obecně jsou problémy se zabezpečením učitelů odborných předmětů a učitelů praxe, mistrů odborné výchovy, kdy platy u těchto odborníků jsou v komerční sféře větší než ve školství. V dalších aprobacích je situace o něco příznivější," uvedla mluvčí kraje Renata Janečková.

V kraji letos pracuje ve školství 13.594 lidí, loni jich bylo o 241 méně. Pedagogických pracovníků, tedy učitelů či vychovatelů je 9364. V kraji je 428 asistentů pedagoga, o 58 více než loni.

„Průměrný plat všech pracovníků ve školství ve Zlínském kraji k 31.12. 2015 byl 22.725 koruny, u pedagogických pracovníků to bylo 26.203 koruny a u učitelů 27.134 koruny," řekla Janečková.

„Vzdělávání je prioritou této vlády a také základem hospodářské prosperity státu, potažmo regionu. Tomu by měly odpovídat i platy v našich školách. Věřím, že s nově nastavenou změnou v platovém ohodnocení pracovníků ve školství, kterou již nastartovala ministryně školství, se mzdová politika státu ve vztahu k učitelům změní," uvedl krajský radní Petr Navrátil (ČSSD).

Dostatek učitelů je podle vsetínské radnice na tamních základních školách. „Máme plně kvalifikované pedagogické sbory. V posledních letech se snad jenom obtížněji shánějí pedagogové pro výuku na prvním stupni a pro výuku cizích jazyků," řekla mluvčí radnice Adéla Kousalová.

Počet učitelů je ve městě stabilní. Mírně se podle ní letos zvýšil počet pedagogů ve školních družinách a školních klubech, a to v souvislosti se zvyšováním kapacit zájmového vzdělávání v základních školách. „Tak, aby bylo dostupné pro větší počet dětí prvního stupně," řekla mluvčí.

Podobně je tomu v krajském Zlíně. „Naše školy mají dostatek učitelů. Hůř se shánějí učitelé prvního stupně," uvedl mluvčí tamní radnice Zdeněk Dvořák.