„Aplikaci Včelka používám v hodinách speciálně pedagogické péče. Pracují s ní všechny děti, které mají specifické poruchy učení. Slouží k rozvíjení řečových a čtenářských dovedností, k odstraňování chybovosti při psaní a k posilování zrakového a sluchového vnímání. Děti si při práci s touto aplikací hravou formou procvičují koncentraci pozornosti, čtenářskou gramotnost i paměť,“ prozradila Deníku Jana Staňová, vedoucí dyslektické a logopedické poradny působící při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.

Největší přínos aplikace tkví podle Staňové v tom, že si její malí uživatelé zábavným způsobem zdokonalují oslabené schopnosti a ani o tom nevědí.

„V aplikaci je velký výběr různých cvičení a úkolů, takže děti mají stále nové podněty. Velkou radost jim přinášejí také odměny za splněné úkoly,“ dodala Jana Staňová.

Včelka je i hravá

Už dva roky mají Včelku k dispozici také na Základní škole Sportovní v Uherském Hradišti.

„Začínali jsme s omezeným počtem žáků. Dnes tu aplikaci v naší škole využívá kromě mě i několik dalších učitelů a zhruba 230 školáků, převážně z druhého stupně, včetně několika prvostupňových,“ vypočítává vedoucí tamní sekce angličtiny Irena Bičánková. Ta je podle svých slov za pomoc Včelky vděčná zejména v dnešní době, protože usnadňuje výuku na dálku.

„S jejím využitím žáci píší testy, písemky a hrají on-line hry. Navíc se ta aplikace vyvíjí a už neřeší výhradně text, ale nabízí i znázorňování prostřednictvím obrázků a je taková hravá a stává se velmi oblíbeným nástrojem,“ vysvětluje Irena Bičánková.

Dobře funguje i na mobilu

Včelku na ZŠ Sportovní využívají při studiu slovíček angličtiny, francouzštiny a španělštiny.

„Výhodou i v případě distanční výuky je to, že aplikace navíc dokáže dané slovíčko správně vyslovit, stejně tak jako je výhodou, že lze se Včelkou pracovat mimo jiné i na mobilním telefonu a neblokovat tím doma například společný pevný počítač,“ popsala přednosti aplikace angličtinářka Irena Bičánková.

V loňském školním roce byla Včelka velkým pomocníkem v rámci zvládnutí první vlny koronaviru ve školství, a pomohla tak mnohým dětem s domácí výukou.

„Díky zvýšení zájmu o moderní metody výuky překročil počet uživatelů z řad rodičů číslo 100 000. Základních škol, které Včelku vyzkoušely, plně nebo částečně užívají, máme nyní přes 750. Včelku mimo školská zařízení užívají také dětské domovy, neziskové organizace apodobně,“ doplnila Andrea Nekvapilová ze Včelky.

V okrese Uherské Hradiště Včelku využívají školy ve Strání, Bánově, Dolním Němčí, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Buchlovicích a v Kněžpoli.

Aplikace Včelka se zrodila již roku 2013, a to díky malému týmu nadšenců do online vzdělávání. Hlavní odbornou metodičkou Včelky je Renata Wolfová, která je odbornicí na oblast specifických poruch učení a má v tomto oboru již více než 30 let praxi. Původním záměrem bylo pomoci speciálním pedagogům na specializovaných pracovištích a při domácím procvičování jejich klientů. Postupem času se Včelka stala hravým pomocníkem pro všechny prvostupňové děti a to doma, ve škole i při práci se specialisty (v poradně, logopedických zařízeních aj.). Rozrostla se o další obsah i předměty (výše zmíněné cizí jazyky) a ve svém růstu neustává. Uživateli velmi vítanou inovací bylo také rozšíření Včelky o mobilní verzi - pro tablety a chytré mobilní telefony. Významným krokem byla pro aplikaci také její expanze za hranice země, a to sice k našim sousedům do Polska a na Slovensko.

Programátor z Hradiště: Počet uživatelů aplikace narostl až patnáctkrát

Tím, kdo má na starosti vzdělávací aplikaci Včelka je 28letý programátor Josef Šupka původem z Uherského Hradiště. Jako hlavní programátor má nyní na starosti celkový chod aplikace.

„Velkou výhodou je, že se můžu obrátit pro radu na své předchůdce, například Marka Lisého, který stál přímo u zrodu aplikace. Nebo na externí kolegy, kteří vypomáhají s mobilními verzemi aplikace,“ říká skromně Josef Šupka.

Včelka byla podle jeho slov sice založena už v roce 2013, ale stále funguje poměrně startupovým způsobem. Vyrůstal v Uherském Hradišti. Začátek školní docházky absolvoval v tamní Základní škole Za Alejí, proto jej potěšilo, když mu kolegyně řekla, že tam Včelku používají také.

„V současné době bydlím v Praze, kde Včelka sídlí také. Ačkoliv pracuji z domova, stále je to z Prahy. Dalo by se ale říct, že se Včelka kousek od Uherského Hradiště částečně zrodila. Jeden ze zakladatelů, kolega Michal Hudeček, totiž pochází ze Strážnice. Včelka podle Josefa Šupky nabízí velkou variabilitu obsahu (lze vybrat cvičení dle konkrétní problematiky, okruhu aj.), v modulu čtení lze také na základě rychlé orientační diagnostiky nechat aplikaci samotnou rozpoznat čtenářovu úroveň a navrhnout mu konkrétní sadu cvičením šitou na míru.

„Stejně vysoce nastavitelné je také samotné prostředí aplikace - snažíme se tak vytvářet vhodné pracovní prostředí pro široké spektrum žáků,“ vysvětluje hlavní programátor aplikace. Podle něj je třeba dodat, že o Včelku byl velký zájem již před zavedením hybridní výuky.

„S první vlnou distančního vzdělávání a náhlou skokovou modernizací školství se však povědomí o programu velmi rozšířilo. V závěru loňského školního roku nám tak počet každodenních uživatelů narostl víc než patnáctkrát,“ upřesňuje Josef Šupka.