„Výskyt vysoce patogenního viru ptačí chřipky H5N1 se u uhynulých kusů labutí na Kojetínsku potvrdil. Nebezpečí je v tom, že pokud jsou v blízkosti chovy drůbeže, může dojít k rozsáhlým ztrátám,“ uvedl Aleš Zatloukal z Krajské veterinární správy v Olomouci.

Podle Jiřího Šafránka z Moravského ornitologického spolku v Přerově bylo na vodní ploše Na hrázi v Kojetíně zpozorováno asi osm desítek labutí, což je poměrně vzácnost.

„První výskyt ptačí chřipky byl zaznamenán u labutí v Záhlinicích. Protože byl vypuštěn zdejší rybník, přemístily se labutě do Kojetína, a tak zřejmě došlo k zavlečení nákazy,“ konstatoval.

O výskytu viru ptačí chřipky v lokalitě Záhlinických rybníků - konkrétně subtypu H5N1 - už informoval Městský úřad v Hulíně.

Hasiči z Kroměříže a Zlína ve středu 24. listopadu znovu zasahovali na soustavě Záhlinických rybníků, kde opětovně došlo k úhynu vodního ptactva.
V Hulíně došlo k dalšímu úhynu vodního ptactva

„Při zavlečení nákazy do chovu drůbež rychle hyne. V případě zvýšených úhynů je proto potřeba kontaktovat krajskou veterinární správu, která odebere vzorky. Při potvrzení ptačí chřipky v chovu je nutné všechnu drůbež utratit, aby nedošlo k šíření nákazy,“ informuje o nutných opatřeních na svých webových stránkách město.

Základním preventivním opatřením je zabránit kontaktu domácí drůbeže s volně žijícími ptáky, kdy k přenosu nákazy dochází zejména trusem nemocných ptáků.

„Doporučujeme proto v současné situaci drůbež vůbec nepouštět ven a mít ji umístěnou pouze ve vnitřních prostorách. Není-li zbytí a drůbež musí být vypuštěna na dvorek, tak jí nesmí být venku předkládáno krmivo a voda, protože tam mohou přiletět volně žijící ptáci, kteří mohou být zdrojem ptačí chřipky. Chovatelé by měli mít také vyčleněnou pracovní obuv, kterou používají pouze ve svém chovu drůbeže,“ shrnuje opatření město.