Kárný senát už soudkyni Miklovou v minulosti kvůli obdobným proviněním trestal. Odvolání z funkce je nejpřísnější postih ukládaný v kárném řízení, pro dotyčného znamená konec v justici.

Miklová, která působila na civilním úseku, se podle kárné žaloby dopustila nedůvodných průtahů ve 46 spisech. Ve čtyřech dalších případech jí žaloba kladla za vinu to, že nedodržela lhůtu k vyhotovení a odeslání soudního rozhodnutí, a to ani lhůtu prodlouženou. V jednom případě šlo o odeslání rozsudku 93 dní po skončení lhůty.

Z podobných důvodů už Miklová před kárným senátem jednou stanula. V roce 2019 se s nadřízenými nakonec dohodla na snížení platu o deset procent na jeden rok. Kárný senát tehdy dohodu akceptoval. Zahrnovala průtahy asi ve třech desítkách kauz a pozdní vyhotovování rozsudků.

Předseda kárného senátu David Hipšr v odůvodnění dnešního rozhodnutí uvedl, že kárně obviněná stála před kárným senátem podruhé, kdy jí byly vytýkány obdobné věci. „Přílišné změny nelze dohledat,“ uvedl Hipšr.

Předseda okresního soudu odvolání navrhoval. „Měl bych pochopení, kdyby se jí v jednom období nedařilo, ale to její období se táhne od nástupu do funkce. Zaznamenal jsem dokonce i případy, kdy advokát vezme svou žalobu zpět a pak ji znovu podá, jen aby napadla do jiného senátu,“ uvedl Gargulák.

Miklová část průtahů uznala. „Je to ostuda, že jsem to po tom prvním kárném řízení bez průtahů nezvládla. Uznávám část průtahů i ty nenapsané rozsudky,“ uvedla.

Řekla, že po prvním kárném návrhu měla úraz a poté se snažila vyřídit starší spisy při vyřizování těch nových. Řekla, že se snažila vyvarovat chyb, které dělala před tím, začala si více hlídat lhůty ve spisech. „V některých těch spisech se mi to bohužel uhlídat nepodařilo,“ uvedla. Řekla, že kárný navrhovatel je proti ní ale zaujatý, že jí vše přičítá k tíži.

Kárný senát může ukládat za prohřešky soudcům důtky, případně jim snížit plat až o 30 procent na dva roky. Krajním řešením je odvolání z funkce soudce, které znamená pro dotyčného konec působení v justici. Řádný opravný prostředek neexistuje, lze pouze podat ústavní stížnost, která nemá odkladný účinek.