Kdo je lékař Tomáš Miča?

Tomáš Miča je absolventem lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po fakultě pracoval jako sekundární lékař interního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 1994 je zaměstnancem Nemocnice Atlas a.s. ve Zlíně. Jeho specializací je interní lékařství a gastroenterologie.

Od roku 2007 je primářem interního oddělení. V letech 1999-2005 působil jako pedagog na Střední zdravotní a vyšší zdravotní škole ve Zlíně, mezi roky 2005-2007 jako asistent, garant oboru vnitřního lékařství na fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně. Od roku 2007 na této fakultě UTB pracuje jako externí pedagog.

Odpovědi si přečtěte ZDE