Pacientce, které nezabrala standardní léčba a hrozila jí amputace nohy, se rány po terapii viditelně hojí.

Třicet tisíc diabetiků ve Zlínském kraji

Léčba jedné z nejčastějších komplikací diabetu diabetické neuropatie, která často vede u diabetiků až k amputacím, je zdlouhavá. V České republice jí trpí přes 300 tisíc obyvatel, ve Zlínském kraji okolo 30 tisíc diabetiků.

Má za následek různé zdravotní problémy včetně bolestí především dolních končetin, pálení, křečí atd. Na její léčbu nebyly doposud vyvinuty účinné léky. Novou nadějí pro diabetiky je patentově chráněná metoda MDM (mesodiencefalická modulace), která je pacientům na Moravě k dispozici v ordinaci MUDr. Emila Záhumenského, předního odborníka v oblasti diabetes mellitus, cévních chorob a chronických ran a otoků ve Zlíně. Jde o první MDM Centrum na Moravě.

Nadějné výsledky

Za čtyři měsíce provozu MDM Centrum ve Zlíně odléčilo přes 60 diabetiků s různým stupněm obtíží způsobených diabetickou neuropatií. Dotázaným pacientům se významně zlepšil spánek, pocit těžkých a neklidných nohou, ustoupily křeče i bolest dolních končetin. Dále 27 z 37 dotázaných pacientů uvedlo subjektivní zlepšení klidových křečí na stupnici hodnotící intenzitu bolesti téměř o 50 %. Průměrná hodnota efektivity MDM terapie uváděná na stupnici 0 až 10 je 5,99. (0 = žádné zlepšení, 10 = pacient zcela bez obtíží.)

„V lékařské praxi jde o výborný výsledek, zvláště při léčbě diabetické neuropatie, kdy stále hledáme účinné cesty její léčby. Pokud pacientovi ustoupí bolest, může v noci spát, je to pro něho značná úleva, pomoc a zkvalitnění jeho života," říká MUDr. Emil Záhumenský. Diabetická neuropatie je chronická, těžce léčitelná a především bolestivá komplikace diabetu, která se časem vyskytne u všech diabetiků. V současné době se pacientům podávají léky určené stěžejně na potlačení vnímání bolesti (více k současné léčbě viz. níže).

Sedmdesátiletá Anna K. po terapii v MDM Centru ve Zlíně uvádí zlepšení bolesti dolních končetin, zmizení brnění prstů, kdy pozoruje pouze mírnou tupou bolest proti dřívější úporné bolesti.

Důležitá je kvalitní obuv

MUDr. Záhumenský se dlouhodobě ve své lékařské praxi věnuje léčbě diabetických komplikací a hojení ran. V současnosti se tyto komplikované rány léčí standardizovanými postupy, kdy je třeba provést vyčistění rány, léčbu infekce, zlepšit cévní zásobení, úprava vnitřního prostředí a odlehčení končetiny. Po zhojení je nutné především nosit kvalitní diabeticko- -terapeutickou obuv, často zhotovenou individuálně.

„Už několik let používáme jako doplňkovou léčbu k hojení velmi obtížně zhojitelných ran ozónovou terapii. Je to pro pacienta zdlouhavá cesta často na několik let, nicméně se nám už podařilo zachránit několika desítkám diabetiků nohu od amputace," říká MUDr. Záhumenský. Jako významné v boji s těžkými ranami se MUDr. Záhumenskému jeví také použití terapie MDM. „Máme v péči pacientku, které standardní terapie nezabrala, naopak se noha ještě zhoršila. Při použití nové terapie MDM jsme během 14 dnů zaznamenali úspěch, v současné době se rána hojí, defekty se výrazně zmenšily, jsou méně hluboké a bez zánětu."

„Malé prasklinky na patě jsem si všimla v listopadu loňského roku. Za necelé dva měsíce se rána rozrostla až na velikost broskve. Byla hluboká, hnisala, zapáchala a velmi bolela. Pobyt v nemocnici ani léky mi bohužel nezabíraly a hrozila mi amputace nohy," popisuje svůj boj o zdraví paní Anna Julinová z Bystřice pod Hostýnem. „Po šesti dnech po skončení desetidenní terapie noha nehnisá, není tak bolestivá, celkově se cítím dobře, konečně se také vyspím. Věřím, že po absolvování dalších terapií se mi noha zcela zhojí."

Paní Julinová je jednou z pacientek zařazených do ověřovací studie využití metody MDM pro léčbu těžkých diabetických ran, která v současné době probíhá v MDM Centru ve Zlíně pod dohledem MUDr. Záhumenského. Předpoklad příznivého hojení diabetických ulcerací a zkrácení doby hojení bude dále ověřován na nejzávažnějších případech.

Třináct procedur během 10 dnů

Klinické studie provedené ve FN v Hradci Králové a FN v Motole uvádějí 85% účinnost metody MDM v léčbě diabetické neuropatie. Toto číslo potvrdily také dva roky léčby diabetických pacientů v praxi. Celkem bylo za tuto dobu v MDM Centrech odléčeno 487 pacientů, z toho 10 % uvedlo extrémní zlepšení zdravotního stavu, 55 % velké a střední, 29 % mírné a 16 % žádné zlepšení. U žádné z osob nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu. Nejvíce pacientů uvádělo zlepšení spánku, bolesti dolních končetin, pocení, citlivosti, bolesti kloubů atd.

Terapie pro diabetiky se skládá z 13 procedur v trvání 10 po sobě jdoucích dnů včetně víkendu (první 3 dny probíhá procedura 2x denně, poté 1x denně), procedura trvá přibližně 30 minut.

Zaslala: Denisa Ranochová, kontakt s médii za MDM Centrum

Diabetická polyneuropatie

V České republice je registrováno téměř 800 tisíc léčených diabetiků, z toho 300 tisíc pacientů trpí nejčastější komplikací diabetickou neuropatií. Zvláště její bolestivá forma diabetikům nejvíce ztrpčuje život. Objevuje se typicky v klidu, v noci, narušuje spánek a výrazně zhoršuje kvalitu života. Kromě toho vede k necitlivosti nohou na dotek, horko, chlad, bolestivé podněty. Dochází k nepozorovanému poranění nohou, zvláště nevhodnou obuví. Tyto rány se velmi obtížně hojí. Diabetická neuropatie je proto jednou z hlavních příčin amputace nohy u diabetiků.

Současná léčba

Podle MUDr. Záhumenského se stávající léčba skládá z důsledné léčby cukrovky a korekce ostatních metabolických odchylek podáváním léků na zlepšení prokrvení a utlumení vnímání bolestí nohou. Zvláště poslední jmenované léky mohou mít četné vedlejší účinky, což často vede k až nutnosti přerušení terapie. Nezanedbatelné nejsou ani finanční náklady na léčbu, jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro pacienta, neboť některé léky nejsou hrazeny vůbec (kyselina thiooctová v tabletách), jiné mají vysoké doplatky. Jde hlavně o léky, které mají hlavní určení pro léčbu bolestí, depresí a křečových stavů (antiepileptika). Přestože v posledních letech probíhají ve světě i u nás rozsáhlé klinické studie, výsledky výzkumu jsou zatím nepřesvědčivé. Léky jsou buď málo účinné, nebo mají závažné vedlejšími účinky.

Klinické studie i praxe prokázaly, že se příznivé účinky léčby metodou MDM projevují již po několika prvních výkonech a výsledný efekt je dlouhodobý. Výkon je zcela neinvazivní, nebolestivý a pacienta nijak nezatěžuje.

MUDr. Emil Záhumenský

Problematikou diabetes mellitus a jeho komplikací se MUDr. Záhumenský zabývá od roku 1984. Po skončení lékařské fakulty pracoval 10 let jako diabetolog a angiolog na interní klinice IPVZ ve Zlíně u profesora MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc. Jako užší oblast zájmu si vybral problematiku diabetické nohy, kde diabetická neuropatie a postižení mikrocirkulace hrají jednu z klíčových rolí. V současné době působí jako lékař v privátní diabetologické, angiologické a podiatrické ambulanci v lékařském domě Ormiga ve Zlíně.

Metoda MDM

Mesodiencefalická modulace je metoda fyzikální léčby, která upravuje a harmonizuje poruchy způsobené funkčními i orgánovými chorobami či traumaty. Jde o neinvazivní elektrofyziologickou stimulaci centrálního nervového systému. Studie prokázaly, že jde o zcela bezpečnou metodu bez vedlejších účinků, která může být používána samostatně i v kombinaci s farmakoterapií a má dlouhodobé účinky.

Metoda MDM je schválená a povolená v medicínské praxi pro léčbu diabetické polyneuropatie a normalizace funkce organismu na území Evropské unie a Ruské federace, v České republice ji schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Výzkum mesodiencefalické modulace probíhá od 70. let minulého století.