„Nyní už se opět omítá. Nakonec přijde na řadu ještě finální nátěr, jenž bude barevně totožný s tím na zámecké věži,“ doplnil další postup rekonstrukce zdi zámku na Horním náměstí ve Vsetíně ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek.

Oprava zdi, do které se stavební dělníci pustili o letošních prázdninách, je další etapou rozsáhlé rekonstrukce zámku ve Vsetíně, která započala už před šesti lety.

V těchto dnech ji řemeslníci doplní také o úpravu obou vchodů do historického objektu. Boční vstup od budovy soudu pak dostane nová vrata v klasicistním stylu.

„Před tím hlavním vyroste i nové pískovcové schodiště s bočními nájezdy z žulových kostek. Restaurátor u obou opraví původní pískovcové sloupy,“ upozornil propagační pracovník Muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.

PŘÍPADNÝ POŽÁR BUDOU HASIT MLHOU

Práce podle něj pokračují, aniž by to jakkoliv narušilo provoz muzea. Tato fáze rekonstrukce je naplánovaná do listopadu letošního roku. Uzavře ji instalace speciálního zhášecího systému v zámecké věži.

Zajímavý bude tím, že nepoužívá vodu, ale vodní mlhu.

„Ta při požáru omezí plameny a umožní bezpečně evakuovat návštěvníky, než dorazí hasiči. Na druhou stranu v případě planého poplachu nedojde ke zbytečnému vytopení celé zámecké věže a poškození dalších historicky cenných částí zámku,“ vysvětlil zástupce ředitele muzea Jan Marek.

Náklady na letošní stavební práce a úpravy dosáhnou zhruba 11 milionů korun. Akci financuje Zlínský kraj, jenž je zřizovatelem Muzea regionu Valašsko, které v zámku sídlí.

NOVÉ DEPOZITÁŘE I EXPOZICE

Vsetínský zámek prochází postupnou rekonstrukcí už od roku 2014. První etapa si vyžádala zhruba 35 milionů korun a kromě řady stavebních úprav zajistila i zbudování nových depozitářů, stálou expozici nebo výstavní a vzdělávací prostory.

Druhá etapa začala loňskou repasí dvoukřídlých modřínových oken z 60. let minulého století. Všech sto osm jich dostalo moderní izolační dvojsklo, které lépe brání úniku tepla a snižuje propustnost UV záření.

„Skrze stará okna dochází k největším tepelným ztrátám. Jejich modernizací dosáhneme snížení nákladů na vytápění a efektivnějšího využívání zdrojů energie,“ komentoval před časem hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s tím, že zvolené řešení je v souladu s požadavky památkářů a vyjde levněji než pořízení oken nových.

Modernizace oken stála 3,64 milionu korun. Čtyřicet procent pokryla evropská dotace, zbytek zaplatil kraj.

VSETÍNSKÝ ZÁMEK

Renesanční zámek s vnitřním dvorem vroubeným arkádami, byl ve Vsetíně postaven počátkem 17. 17. století (první zmínka z r. 1610) tehdejšími majiteli panství Lukrecií Nekšovnou z Landeka a jejím druhým manželem Albrechtem z Valdštejna.

Stojí na základech středověké tvrze z první poloviny 15. století. Pozdějšími majiteli – uherskou šlechtou z rodu Illésházy – byla zámecká budova v průběhu 18. století několikrát přestavována a upravována. (V r. 1708 zámek vyhořel na holé zdi.)

Dnešní klasicistní podobu získal v letech 1833 – 1834 za posledního šlechtického majitele Josefa z Wachtlerů. V této době byl založen také přilehlý zámecký park se vzácnými dřevinami.

Požár zámku v r. 1915 zničil celou střechu i s věží. Tehdejší majitelé zámku – Thoneti – nechali v r. 1924 opravit zámek do původní podoby před požárem.

Posledními soukromými vlastníky zámku od r. 1938 byli Marie Baťová se synem Tomášem. V únoru 1949 byl zámek převzat do národní správy. V 50. letech, díky nerozvážnému umístění nejrůznějších státních institucí v budově zámku, došlo ke značnému poškození zámeckých interiérů.

Proto se v letech 1963 – 1974 muselo přistoupit k nákladné generální opravě budovy, která byla veřejnosti zpřístupněna 9. května 1975.

Zdroj: Muzeum regionu Valašsko