Zástup přítomných dopoledne vyrazil alejí ze Samotišek k bazilice Navštívení Panny Marie. 

Pracovníci Komunitního centra Khamoro Charity Olomouc si na trase připravili tři hrané scénky, průvod pak zakončila promluva kněze. Po krátké zastávce u Wolkerova kříže se zástup vydal na mši svatou, sloužil mši romský kněz Vojtěch Vágai. Liturgii hudebně doprovodila romská kapela Jekh Drom z Križovej vsi na Slovensku, jejímž členem je i Ján Mižigár, který ztvárnil hlavní roli ve filmu Cigán.

Následoval odpolední program plný tance, hudby a atrakcí pro děti.