Otevřeně se stavíte proti velkým potravinářským řetězcům. Je možné jednoznačně pojmenovat problém, který vzniká na našem trhu s potravinami?

Mne trápí především fakt, že poctivá lidská práce není v tomto odvětví oceňována tak, jak by zasloužila. Ceny třeba rohlíku jsou pak stejné u továrenské výroby, kde se pečiva lidská ruka ani nedotkne, i u pečiva z malých pekáren. Byl bych rád, aby byl jasně stanoven a oceňován rozdíl mezi výrobky velkých potravinářských gigantů nevyrábějících ani zdaleka tak kvalitní potraviny a poctivým výrobkem z malých českých pekáren.

Konečný spotřebitel by tedy podle vás měl poznat kvalitu pečiva i podle ceny. Je to tak?

Ano. Jinými slovy řečeno, chemicko-technologický rohlík bez doteku lidské ruky by měl býti levnější než rohlík poctivý.

Proč tomu tak dnes není?

Jsem pevně přesvědčen, že zásadní problém je na straně hypermarketů. V zahraničí je při prodeji dáván mnohem větší prostor i propagace lokálním výrobkům. A to je cesta i pro naši zemi.

Opravdu myslíte, že toho lze dosáhnout ve světě, který tak přísně ovládá tržní ekonomika?

Určitě je to reálné. Když se podíváte do Německa, tak jsou tam potraviny o dvacet procent levnější, než je tomu u nás. Propagace lokálních výrobků je tam přitom mnohem větší než u nás. My prostě jenom potřebujeme to stejné zavést i v naší zemi.

Jak si to konkrétně představujete?

Potřebujeme mít na letácích, ale také na samotné prodejní ploše hypermarketu mnohem větší prostor pro propagaci našich lokálních výrobků.

A nyní otázka z jiného soudku. V našem regionu se stává aktuálním tématem zprovoznění průplavu Dunaj-Odra-Labe. Byl jste ministrem dopravy, jaký je tedy váš odborný pohled na tuto záležitost?

Vodní cesty jsou, bohužel, na chvostu priorit dopravní infrastruktury státu. I vize Evropské unie investovat stejně do železnic jako do silnic bolí, protože zásadní poptávka je dnes především po silniční dopravě. Je jednoznačné, že silniční nákladní přeprava je velké zlo. Když jsem byl na ministerstvu dopravy, tak jsem právě proto maximalizoval cenu mýta, to znamená ceny za nákladní dopravu. Měli bychom se snažit, aby se stále více věcí dopravovalo po železnici.

Co se týče zmiňovaného kanálu, tak sám o sobě není řešením. Je třeba si uvědomit, že dnes nemáme splavný ani celý tok Labe. Řada staveb, kupříkladu Děčín, stagnuje kvůli nedostatku finančních prostředků. Najít peníze na tyto stavby je možné pouze prostřednictvím vyjednávání nového programovacího období evropských fondů pro rok 2015. To je aktuální téma, ale že bych v tomto směru viděl nějaký kvalitní výstup z ministerstva, to se říci nedá.