Adventní čas a Vánoce, ať už chceme nebo nechceme, se dotknou nás a našich srdcí. Dotknou se i velehradského faráře a superiora tamního domu Tovaryšstva Ježíšova Petra Přádky, který poskytl Slováckému deníku rozhovor.

Čím je pro křesťany advent a jak by ho měli prožívat?

Zatímco prosinec obecně prožíváme jako měsíc bilanční, jako měsíc, kdy se uzavírá starý rok, pro křesťany je to první měsíc nového církevního roku. Církev totiž začíná svůj rok přípravou na dobu vánoční čtyřnedělím doby adventní. Vede tak věřící k tomu, aby trošku zpomalili ve svém běhu a uvědomili si, na co se chystáme. Narození Ježíše Krista je největší událostí lidských dějin. Vždyť od tohoto okamžiku se začíná počítat náš letopočet! Chceme si tuto událost připomenout nejen přípravou svých domovů, ale také přípravou své duše. Proto do adventní přípravy křesťana na Vánoce patří také dobrá svatá zpověď.

Jak podle vás, jako podle kněze, prožívají nevěřící lidé adventní čas?

Nevěřícím lidem chybí poznání věčného života. Nevěří, že po smrti budou souzeni Bohem za každý svůj skutek a že podle toho, jak soud dopadne, bude život duše pokračovat buď v radosti a štěstí, nebo ve věčném utrpení. Proto je zcela logické, že se upoutávají pouze na to pozemské, co kolem sebe máme. A tak i advent je pro ně ochuzen o tu duchovní rovinu, kterou my křesťané vnímáme. Advent pro ně bývá často pouze časem na zařizování těch vnějších věcí úklid, nakupování dárků a plánování zábav o vánočních prázdninách.

Co znamenají pro křesťany Vánoce?

Vánoce, to je čas, kdy my křesťané znovu prožíváme radost, že se naplnila slova proroků, že Bůh přijde na tuto zem. Přišel mezi nás jako obyčejný člověk. Narodil se jako malé dítě v Betlémě a s ním přišla na svět láska a pokoj. Bůh je láska; Ježíš je Bůh; Ježíš je tedy láska. Člověk, který spojil svůj život s Ježíšem, je schopen růst v lásce a je schopen láskou překonávat negativa tohoto světa. Proto poklekáme o Vánocích u jesliček, abychom si u Ježíše, u svého Boha, vyprosili schopnost být jako On. Být jako On lidmi pokoje, lásky, dobra, oběti, trpělivosti a všech dalších ctností. Aby takto i s naší pomocí na světě ubývalo zla, nenávisti, zloby, podvodů a dalších hříchů, aby svět a lidstvo rostly do krásy a rozvoje a ne do zkázy.

Co přejete křesťanům i nekřesťanům k letošním Vánocům?

Letošní rok je vyhlášen jako Rok rodiny. Přeji si, aby naše rodiny, naši otcové, matky a děti, dokázaly společně pokleknout u betléma před svatou rodinou betlémskou a vyprosily si dar stability, vzájemné lásky, chápavosti jeden druhého a schopnost společně řešit a překonávat překážky. Přeji každému, kdo čte tyto řádky, aby si uvědomil, že je milován Bohem, že Ježíš i pro něho přišel na tuto zem a že Ježíš touží po tom, aby i on (každý z nás) poznal jednou krásu nebe.

Na jaké velehradské bohoslužby pozvete širokou veřejnost o letošních Vánocích?

Kdo má zájem, najde pořad našich vánočních bohoslužeb na webové stránce www.farnostvelehrad.cz vítán je samozřejmě každý kdykoli. Nejslavnostněji budou provedeny dvě z nich. Bude to půlnoční mše svatá 24. prosince ve 24 hodin a mše svatá 25. prosince v 10 hodin. Za doprovodu orchestru při obou bohoslužbách zazní Valašská mše jitřní, zpívaná velehradským sborem a smíšeným pěveckým sborem Svatopluk. Stojí také za připomenutí, že pouze na Štědrý den je velehradská bazilika od 12 do 23 hodin uzavřena, jinak je celodenně otevřená.