„Vnuk je fanda do trolejbusů, takže si takovou akci nemůžeme nechat ujít. Hlavně se těší, že se sveze historickým vozem. Pokud nám to okolnosti dovolí, chodíme sem každý rok," těší se například Pavel Janíček ze Zlína.

Den otevřených dveří, který si nenechají každoročně ujít tisíce lidí, se koná od 9 do 16 hodin. Prohlédnout si zájemci mohou zázemí dopravy, kterou běžně využívají ve Zlíně a Otrokovicích, jako například dispečink, vozidla, dílny, technické zázemí, průjezd myčkou. Ošizeni nebudou ani o historická vozidla.

„Už přesně víme, která tentokrát budou u nás k vidění. Kromě našeho vlastního historického trolejbusu Škoda 9Tr, autobusu Škoda 706 RTO a vleku Karosa B40 to budou též exponáty Technického muzea Brno, tedy další autobus Škoda 706 RTO, autobus Karosa ŠM 11, trolejbus Škoda 7Tr4 a další autobusový vlek Karosa B 40," přiblížil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

Stejně jako v minulých letech zřídí DSZO v době konání dne otevřených dveří zvláštní bezplatnou linku historických vozidel na trase mezi vozovnou na Podvesné XVII, centrem Zlína a obratištěm Sportovní hala.

„Podobně jako ve dvou posledních letech bude k dispozici další zvláštní a pro cestující bezplatná autobusová linka vedená mezi vozovnou DSZO, sídlem Hasičského záchranného sboru v Přílucké ulici, obcí Želechovice a místní částí Zlína Klečůvkou," informuje mluvčí společnosti Vojtěch Cekota.

Účastníci dne otevřených dveří DSZO si tak budou moci udělat výlet i do Státního okresního archivu v zámku na Klečůvce, kde bude ve stejném čase probíhat výstava archivních dokumentů z období, kdy Zlín nesl název Gottwaldov. Na obou těchto linkách budou jezdit vozidla MHD v půlhodinových intervalech.

V areálu vozového depa bude připravený také bohatý doprovodný program jako soutěže pro děti, chybět nebude ani lákavé občerstvení.