Mluvčí dopravce se hájí tím, že houkání se řídí předpisy a že případ chybného houkání u vsetínského nádraží a v okolí nezjistili.

O podané stížnosti napsal na sociální síti Martin Zbranek.

„Vadí mi velmi časté a hlučné troubení vlaků Arriva ve Vsetíně. Jiné vlaky tak často netroubí. Nevím z jakého důvodu to je, jestli opravdu musí, ale mně jako člověku s citlivým sluchem časté troubení leze na nervy,“ svěřil se.

Podle něj ještě vloni, kdy vlaky Arrivy ve Vsetíně nejezdily, byla situace lepší.

„Teď se mi dokonce párkrát stalo, že mě jejich troubení vzbudilo v noci. Tak jsem podal stížnost jak u krajské hygienické stanice, tak u Českých drah,“ napsal Zbranek.

Událost jitří ve Vsetíně vášně, mnozí připojili také své poznatky.

„Když začala Arriva jezdit, bylo téma troubení jedno z nejčastějších u místních lidí. Ale už troubí míň a míň nahlas,“ myslí si Radka Orságová.

Jan Hyžák je opačného názoru než stěžovatel.

„Mám pocit, že bydlím nejblíž nádraží, co to jde, ale nějakého vehementního troubení jsem si za poslední čtyři roky nijak nevšiml,“ poznamenal.

Jiná debata sleduje jednotlivé stroje a dopravce. Petra Koňaříková zaregistrovala, že nahlas troubí staré vlaky. Nové ne.

„Musím říct, že ten celý modrý troubí jak urvaný, před přejezdem i čtyřikrát. Jinak v noci netroubí vůbec,“ podotkla.

Vedoucí oddělení kanceláře ředitele KHS ZK Vendula Ševčíková Deníku potvrdila, že obdrželi podnět na časté a hlučné troubení vlaků Arriva ve Vsetíně.

„Případem jsme se zabývali. Pokud se však jedná o hlasitost výstražného signálu vlaků na drahách, KHS ZK není na základě svých kompetencí stanovených zákonem oprávněná k jeho posuzování,“ vysvětlila.

Dále uvedla, že hlukové limity u komunikací se liší v závislosti na dopravním významu komunikací, u dráhy v závislosti na tom, zda území leží v ochranném pásmu dráhy či nikoliv.

„Je třeba si uvědomit, že výstražné signály – tedy zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením, nelze podle zákona pod hluk z dopravy zahrnout,“ upozornila.

Mluvčí Arriva transport Česká republika na dotaz Deníku odvětil, že houkání – používání návěsti pozor – je dané předpisy provozovatele dráhy, tedy státní organizací Správa železnic.

„My jsme povinní ho používat. Jde o signál, že se blíží vlak. Všichni naši strojvedoucí jsou z předpisů řádně proškolení a přezkoušení a houkání používají tam, kde to předpisy Správy železnic vyžadují,“ oznámil Jan Holub.

Vyvrátil také možné chyby na jejich strojích.

„Při pravidelných údržbách vozidel, které jsou předepsané Drážním úřadem, kontrolujeme soulad funkce pneumatické houkačky s předepsaným stavem a neshledali jsme jakékoliv závady u našich vlaků z hlediska hlasitosti nebo charakteru vydávaného zvuku,“ řekl.

„V rámci vnitřní kontroly zaměřené na výkon práce strojvedoucích jsme dosud nezjistili případ chybného použití houkačky v železniční stanici Vsetín a okolí,“ sdělil mluvčí Arrivy Jan Holub.

V blízkosti Vsetínského nádraží jsou dva přejezdy. Jeden zabezpečený zvukovým signálem a červenými světly, druhý navíc chráněný závorami. Ani u jednoho není návěstidlo – výstražný kolík ani návěst znamenající „houkej“.

Proto tu podle strojvedoucího Libora Fialy není povinnost houkat. Přesto tady on sám zvukové znamení používá velmi často.

„Žádná směrnice nám houkání nezakazuje. Oba přejezdy jsou u nádraží, často se tu posunuje a lidi přecházejí koleje i přes blikání a závory. V tomto případě na ně budou strojvedoucí houkat klidně i v hluboké noci,“ řekl.

„Nejhorší je, když jdou lidi z hokeje. Ale i za normálních okolností, když vidím, že se někdo pohybuje kolem přejezdu, neváhám. Raději z preventivních důvodů zahoukám, než aby mi někdo skočil pod kola,“ uzavřel mašinfíra.