Pošlete fotografii vašeho domácího mazlíčka samotného nebo fotografii mazlíčka s páníčkem či jiným členem vaší rodiny

Pravidla:
1. Téma soutěže: Domácí mazlíček – člen naší rodiny.
2. Podmínkou pro zařazení do soutěže je zaslání jedné soutěžní fotografie na vypsané téma prostřednictvím e-mailové adresy, stručného představení domácího mazlíčka a zaslání pravdivých kontaktních údajů na soutěžícího.
3. Soutěž začíná 1. května 2014 a končí 10. června 2014.
4. Soutěž bude probíhat v těchto fázích:
1. Zasílání fotografií: 1. května – 18. května 2014.
2. Zveřejnění fotografií na webových stránkách www.expo-zoom.cz v sekci fotosoutěž: 19. května 2014.
3. Hlasování formou sms zpráv: 20. května 2014 – 10. června 2014 včetně.
4. Zveřejnění výsledků: 12. června 2014.
5. Vyhlášení vítězů a předání cen: 14. června 2014.
5. Soutěžící zasílají fotografii na e-mailovou adresu info@expo-zoom.cz. Přijetí fotografie do soutěže bude zpětně potvrzeno na e-mail soutěžícího, ze kterého fotografii odeslal.
6. Formát fotografie je JPEG, maximální velikost fotografie jsou 2MB .
7. Okamžikem zaslání fotografie do soutěže uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely této soutěže.
8. Soutěžící může poslat pouze jednu fotografii. Soutěžící musí být autorem fotografie nebo musí mít od autora výslovný souhlas s umístěním fotografie do soutěže.
9. Soutěžící musí být starší 18 let.
10. Domácí mazlíček může soutěžit pouze na jedné fotografii.
11. Soutěžící bere na vědomí, že fotografie poslaná do soutěže může být zveřejněna na webových stránkách vyhlašovatele i po skončení fotosoutěže.
12. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do soutěže v případě, že: fotografie nesouvisí s vypsaným tématem, jde o fotomontáž, jde o fotografie porušující autorská práva, nebo pornografii a materiály, které jsou v rozporu s dobrými mravy
13. Soutěžní fotografie budou zveřejněny na webových stránkách www.expo-zoom.cz .
14. Hlasování bude probíhat formou sms zpráv. Cena jedné sms je 7 Kč.
15. Během hlasování budou vždy v neděli zveřejněny průběžné výsledky fotografií na 1 - 20. místě.
16. Vyhlášena budou první tři místa. Soutěžící na prvních třech místech, jejichž fotografie získají nejvíce hlasů, obdrží tyto ceny:

1. místo: Tablet Acer ICONIA TAB B1-71
2. místo: Tiskárna HP Deskjet Ink Advantage 1515
3. místo Outdoorová kamera MP MAN PCS 1

17. Ceny do soutěže věnoval starosta Města Uherské Hradiště, pan Květoslav Tichavský.
18. Ceny budou předány v rámci slavnostního vyhlášení na veletrhu Máme rádi zvířata … dne 14. června 2014 na Klubu kultury v Uherském Hradišti.
19. Vyhlašovatel se vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže.

DENÍK je mediální partner, soutěž vyhlašuje server www.expo-zoom.cz