Část davu, čítajícího podle organizátorů třicet tisíc poutníků, však absolvovala velkou zkoušku odolnosti svých fyzických sil. Přímému slunečnímu žáru byli na čerstvě vydlážděném prostranství vedle velehradské baziliky vystaveni ti, kteří se nemohli ukrýt ve stínu okolních budov či uvnitř samotného chrámu. Díky dobrovolným členům Maltézské pomoci, kteří během dvouhodinové mše roznesli mezi věřící hektolitry vody, přestála drtivá většina z přítomných tropickou výheň bez úhony. Zdravotníci nakonec byli nuceni ošetřovat pouhé tři desítky kolapsů z horka.

Hlavním celebrantem bohoslužby, byl arcibiskup pražský a primas Český, kardinál Dominik Duka. A hned jeho první apel mířil nekompromisně do nedávné minulosti.

Národní pouť Velehrad 2012 - Dominik Duka

Dominik Duka

„Nezapomínejme na rodiny rolníků vyhnaných z dědičného gruntu, na živnostníky, kteří nebyli žádní vykořisťovatelé, na učitele, kteří odmítali lhát a inteligenci poslanou k lopatě. Nezapomínejme, jak zloba a závist, poničila dědictví otců, jak bořila, co bylo vystavěno, podvázala život tří generací," upozornil Dominik Duka a přítomné vyzval, aby se zaměřili především na to, co měli udělat a neudělali, aby tato opomenutí postavit se zlu neotevřela znovu dveře těm, kteří podněcují k závisti.

Kardinál Miloslav Vlk pak ve svém proslovu vzpomněl velehradskou oslavu 1100. výročí úmrtí svatého Metoděje v roce 1985, kdy tam minulý režim chtěl z oslavy udělat pouhou kulturní a státní záležitost a víru s náboženstvím odsunout na okraj.

„Tehdejší oslava se však vlivem toho režimního úsilí obrátila v protikomunis­tickou manifestaci," upřesnil. Pak se zaměřil na souvislost duchovního a kulturního života.

Národní pouť Velehrad 2012 - Miloslav Vlk

Miloslav Vlk

„Duchovní hodnoty nelze oddělovat od kultury, veřejného života, bez nebezpečí, že veřejný život bude zmrzačen a odlomen, jak jsme toho svědky právě dnes," varoval Miloslav Vlk. Naznačil také, že 1150. výročí počátku slovanské cyrilometodějské misie, jehož velké oslavy nás čekají už v příštím roce, je pro nás příležitostí, abychom při různých akcích v tomto roce hlouběji poznávali své duchovní a kulturní kořeny a jejich úzkou souvislost.

„T. G. Masaryk říkával, že národy se udržují těmi idejemi, ze kterých se zrodily. Není tedy nemoderní ohlížet se k našim počátkům a ptát se, kdeže ty naše bohaté kořeny dnes jsou," konstatoval kardinál Vlk. Tato snaha podle něj odpovídá velkým současným světovým trendům hledání duchovních hodnot, smyslu života, souvislostí duchovní a civilní sféry.

„Právě cyrilometodějský rok je pro náš národ velikou výzvou, abychom se podívali, jak ty duchovní kořeny, které vrostly do našich dějin, jsou dnes funkční," doplnil Miloslav Vlk.

Mezi hosty Dnů dobré vůle byl také ministr financí Miroslav Kalousek. Ten poznamenal, že jej na cyrilometodějské stopě, která vydržela 1150 let, fascinuje to, jak takové kulturní kořeny dokázali zapustit pouzí dva lidé.

Národní pouť Velehrad 2012 - Miroslav Kalousek a Miloš Zeman

Miroslav Kalousek a Miloš Zeman

„Je proto vždycky dobré si připomenout, že když něco děláte naplno a nebojíte se, tak po vás vždycky něco zůstane," řekl Slováckému deníku Kalousek. Hned vedle něj se slavnostní mše zúčastnil také někdejší předseda vlády Miloš Zeman. Ten pro náš list uvedl, že současné společnosti je stále potřeba cyrilometodějských atributů – vzdělanosti a víry.

„Víra přitom nemusí být jenom náboženská. Je také víra v nějaké velké a přijatelné ideály, ne víra v nějakou rasovou, společenskou nebo třídní nadřazenost, ale víra ve schopnost lidstva se zdokonalovat. Taková víra může, ale nemusí být náboženská," upozornil Miloš Zeman.

Národní pouť Velehrad 2012

Národní pouť Velehrad 2012

Mezi poutníky na Velehradě byli také Jaroslava a Antonín Kurtinovi z valašského Lidečka.

„Jezdíme sem každý rok. Včera jsme se zúčastnili také zdejšího koncertu a ten byl vynikající. I zpověď jsme dnes stihli," řekla Jaroslava Kurtinová a dodala, že se jí moc líbí upravené okolí baziliky.

Vedro zvládli také krojovaní zástupci mikroregionu Ostrožsko.

„Je to pouť a takto oblečení jezdíme i na svatý Antonínek. Pravda je, že o nás bylo dobře postaráno. Služba často nabízela vodu, proto jsme horko bez úhony přežili," usmíval se po mši starosta Ostrožské Nové Vsi Stanislav Tureček.

ČTĚTE TAKÉ

Velehrad: dobrá vůle lidí podala pomocnou ruku potřebným. PODÍVEJTE SE

Zdravotníci ošetřili na Velehradě 30 lidí, hlavně kolapsy z horka

Děti se posedmé vydaly cestou dvou bratří. PODÍVEJTE SE