„Doporučujeme žákům, aby sledovali školský portál www.zkola.cz, kde jsou aktuálně vypsány všechny školy, v nichž dosud probíhají dodatečná kola přijímacího řízení. Druhé kolo vyhlásila letos více než třetina středních škol a 28 procent škol vyhlásilo třetí i další kola," uvedl krajský radní Petr Navrátil (ČSSD).

Zákon podle jeho slov počet přijímacích kol neomezuje.

„Ředitel střední školy nežádá krajský úřad, aby mohl vyhlásit další kolo, to je zcela v jeho kompetenci. Zákon pouze ukládá, že pokud další kolo vyhlásí, je povinen oznámit krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech," uvedl Navrátil. Krajský úřad tyto informace zveřejňuje na internetu.

„Toto opatření vychází vstříc právě uchazečům, kteří se doposud na střední školu nedostali. V nabídce dalších kol jsou jak maturitní, tak učební obory, různorodé je i zaměření oborů," řekl radní.

Kraj se v posledních letech snaží přilákat žáky k technickým oborům, zájem o ně mírně roste. Kraj poskytuje učňům některých oborů stipendia, v příštím školním roce nově také studentkám zdravotnického oboru vyššího odborného studia diplomovaná všeobecná sestra. Zejména strojírenským firmám v kraji chybějí kvalifikovaní zaměstnanci.

Ze středních škol letos vyjde 3439 studentů maturitních oborů a 1474 vyučených. Kraj v letošním školním roce stejně jako loni zřizuje 46 středních škol, jednu konzervatoř, 18 základních a mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V regionu jsou také soukromé, státní a církevní střední školy, obce zřizují 227 základních škol.