Roháček jedlový je dvanáct až osmnáct milimetrů velký brouk. V Česku se vyskytuje velmi vzácně a je klasifikován jako kriticky ohrožený.

Podle badatelů z Mendelovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci, kteří zkoumali roháčka jedlového na nově objevených lokalitách v Jeseníkách, má brouk velmi specifické nároky na prostředí.

Larvy se vyvíjí několik let v padlých tlejících kmenech s hnědou hnilobou a vysokou vlhkostí.

„Proto se snažíme v maximální míře ponechávat mrtvé dřevo v lese a po dohodě s vlastníkem také provádíme takové způsoby asanace kůrovcových stromů, které zachovávají kmeny v co nejpřirozenějším stavu,“ uvedl Miroslav Havira z Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Na podporu právě takovýchto druhů jsme zde vloni poprvé vyzkoušeli metodu takzvaného drážkování. To je způsob, jak na ležících stromech omezit vývoj kůrovce a zároveň je zachovat alespoň částečně v kůře,“ uvedl lesní správce z biskupských lesů Jan Jurdič.

Podle entomologa Josefa Kašáka by pro přírodu bylo nejlepší ponechat takové stromy přirozenému rozpadu bez zásahu.

„Ale naprosto chápu, že pro vlastníka, který se snaží potlačit populaci lýkožrouta smrkového v širší oblasti, není takové řešení vždy reálné,“ komentoval odborník z Mendelovy univerzity, který průzkum v rezervaci Skalní potok loni pro Agenturu ochrany přírody a krajiny prováděl.

Rezervace Skalní potok se nachází mezi Vrbnem pod Pradědem a osadou Vidly. Lokalitu vlastní Biskupství ostravsko-opavské.

Znalosti o výskytu některých živočichů a rostlin může Agentura rozšiřovat díky evropskému projektu zaměřenému na mapování druhů v chráněných územích.

„Ukazuje se, že jednou z nezbytných podmínek pro zachování zdejší přírody je úzká spolupráce vlastníka, ochrany přírody a vědců. Ta je zde nastavena velmi dobře,“ uzavřel Miroslav Havira.