V lidových odevech se předvedli děti z místní mateřské a základní školy, které pod vedením kantorů a občanů předvedly, jaké zvyky sse vážou k velikonočním svátkům v oblasti Hané. Nechyběla ani přednáška o historii těchto oděvů, které se lišily kraj od kraje, obohacená o ukázku jejich oblékání.