„Kresby vykazují nejen profesionální úroveň, ale především hravost a originalitu. Na malých čtvrtkách umělkyně znázorňuje celé světy a zaplňuje je zástupy hrozivých, komických a půvabných postav,“ láká Dagmar Šnajdarová z Národního památkového ústavu Kroměříž.

Vernisáž výstavy nazvané Labyrinty představivosti zakleté do papírových čtvrtek se koná tuto sobotu od patnácti hodin.

„Přístupná bude až do 31. října v rámci prohlídky zámecké obrazárny,“ informovala Šnajdarová.