„Je to téma, které si zaslouží pozornost. Na příkladu této rodiny ukážeme, jak se žilo za časů monarchie ve druhé polovině devatenáctého století. Zčásti jsme vycházeli z našich sbírek, ale řadu vystavených předmětů jsme si museli zapůjčit prakticky napříč celou Českou republikou. Díky tomu se nám například podařilo získat dobové fotografie, o kterých jsme neměli tušení a které nikdy publikovány nebyly,“ řekla kurátorka výstavy a správkyně sbírkových fondů muzea v Holešově Renée Rudolfová.

Na mysli má fotoalbum hraběte Vladimíra Mitrovského, které muzejníci objevili ve sbírkách hradu Pernštejna. Mitrovský byl přítelem holešovského hraběte Rudolfa, který se na fotografiích často objevuje. Stejně jako snímky interiéru zámku, které zůstaly před našimi muzejníky doposud ukryté.

„Neméně zajímavá a bohatá bude také sbírka fotografií z fondu Moravského zemského archivu v Brně. Tato kolekce bude odprezentována v digitální podobě na interaktivních obrazovkách,“ prozradila mluvčí MKS Holešov Dana Podhajská.

Nedílnou součástí života na holešovském panství byly také návyky, zájmy a pochopitelně móda. I tyto úhly pohledu výstava sleduje. Muzeu se podařilo zapůjčit kolekci dámských šatů ze soukromé sbírky Jiřího Sauka a kolekci pánských klobouků a oděvů z Muzea Novojičínska.

„K prohlédnutí bude také dobová beletrie, která kdysi patřila do rozsáhlé zámecké knihovny, a model uniformy z první světové války. Stejnou nosil hrabě Rudolf Ludvík z Wrbna, blůzu do Holešova zapůjčil Vojenský historický ústav Praha,“ doplnila Dana Podhajská.

Jakýmsi pomyslným pojítkem starých časů na zámku bude historická krajka z holešovských sbírek. Podle kurátorky výstavy k devatenáctému století neodmyslitelně patří.

„Na výstavě se tak podaří veřejnosti ukázat i některé jemné dekorace, které muzeu v minulých letech věnovali dárci,“ uzavřela mluvčí.