Představení uspořádala Hanácká župa u příležitosti oslav výročí součinnosti s Rakušany. „Tento rok jsme oslavili patnáct let spolupráce s omladinou vídeňské menšiny. Divadlo se tu s nimi jinak koná dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim,“ informoval starosta jednoty Sokola a Župy hanácké Oldřich Mohyla.