Všechny převleky se přítomným ukázaly v úvodním defilé, po kterém následovalo jejich představení. Program obohatily připravené hry, kterých se mohli zúčastnit i dospělí, ale také tombola, ze které si šťastní výherci mohli odnést zajímavé ceny.