KDY: úterý 26. listopadu
KDE: Knihovna Kroměřížska

Právními požadavky oddlužení bude provázet advokátka Alena Vavříková. Návštěvníci se dozví, pro koho je určeno oddlužení, jaké podmínky musí žadatel splňovat nebo co oddlužení znamená pro dlužníka v praktickém životě a jak se úspěšně osvobodit od placení neuhrazených pohledávek. Zájem o účast je třeba hlásit na e-mailu habrova@klubickokm.cz.

close info Zdroj: Valentíková Martina zoom_in