Příchozí si budou moci od 18 hodin pod dohledem realitní a aukční společnosti zakoupit některý z nabízených artefaktů, které vytvořili členové výtvarných kroužků tohoto volnočasového centra.

Výtěžek pak bude využit na dobudování keramického zázemí Duhy.
V loňském roce vynesla tato dražba volnočasovému středisku více než jedenáct tisíc korun. Částka putovala na dovybavení polní pece na výrobu keramiky.

Na aukci, při níž mohli příchozí vybírat z dvaadvaceti keramických artefaktů, byla největší poptávka po jedné z plastik, jejíž cena se z počátečních dvou stovek korun vyšplhala na téměř tisíc korun.