„Rozvoj pastorační péče o pacienty nemocnic založených Zlínským krajem je zejména v posledním roce velmi intenzivní. Kaplani přešli začátkem letošního roku z arcibiskupství do zaměstnaneckého poměru ve všech krajských nemocnicích,“ uvedl mluvčí Kroměřížské nemocnice Egon Havrlant.

V Kroměřížské nemocnici působí dva nemocniční kaplani, na konci loňského roku byla také v areálu otevřena nemocniční kaple, která vznikla přebudováním prázdného pokoje na oddělení ošetřovatelské péče v pavilonu interních oborů.

Přístup nemocnic ve Zlínském kraji k duchovní péči o pacienty popsala Marta Hošťálková, která jako kaplanka působí ve zlínské nemocnici a je i koordinátorkou nemocničních kaplanů v celé olomoucké arcidiecézi jako neobyčejně vstřícný.

Přímo v Kroměřížské nemocnici poskytují klinickou pastorační péči sestra Pavla Martínková od Milosrdných sester sv. Vincence de Paul a pastor Pavel Čep z Apoštolské církve. Za pacienty dochází. O jejich služby je zájem. Často proto, že se tito lidé cítí osamělí.

NAJÍT SMYSL ŽIVOTA

„Sama jsem zdravotní sestra a vím, jak je tato práce náročná po fyzické i psychické stránce. Pacient často potřebuje, aby ho někdo vyslechl, a v běžném provozu na to není dost času. Proto jsou tu kaplani,“ uvedla sestra Pavla, která sama zvládne měsíčně okolo stovky intervencí.

„Chodila jsem za jedním pánem, mnoho let se staral o svou nemocnou ženu, a když zemřela, ztratil smysl života. Povídali jsme si a dobrali jsme se k tomu, že má pro něj smysl žít a předat své zkušenosti vnoučkovi, kterého měl. Získal motivaci a začal se uzdravovat,“ vzpomněla na jeden z příběhů kaplanka, která se podle svých slov vždy snaží s pacientem najít nějaký smysl, něco, na co by se mohl těšit nebo k čemu by se mohl upínat.

Jedním z poslání výstavy je také snaha přiblížit práci nemocničních kaplanů samotnému personálu nemocnice.

„Sestry mnohdy po našem odchodu nacházejí pacienta na lůžku v slzách a mohou si klást otázku, co se během naší návštěvy dělo. Slzy ale mají v těchto případech očistný charakter, přinášejí úlevu,“ doplnila kaplanka Marta Hošťálková.