Slavnostního setkání se zúčastnila i ředitelka knihovny Šárka Kašpárková a pracovnice dětského oddělení Marcela Kořínková: obě knize také popřály, ať se co nejvíce prodává a je čtená. Křtu předcházela beseda s autorkou, která se narodila ve Valašském Meziříčí, od dětství ale žila ve Chvalčově u Bystřice pod Hostýnem. Součástí byl také prodej jejich doposud vydaných publikací či autorčina autogramiáda.