„Zasedání říšského sněmu, jehož výročí si koncertem připomínáme, bylo důležitou událostí, která zvýšila tehdejší povědomí o Kroměříži a do města přivedla na několik měsíců nejvýznamnější osobnosti politického, kulturního i společenského života,“ připomněl starosta Tomáš Opatrný.

Rakouské filharmoniky bude dirigovat kroměřížský rodák František Macek. „Na programu jsou Suita pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka, Serenáda pro smyčce, op. 2 od Mieczysława Karłowicze a Rakouská suita pro smyčce, op. 51, jejímž autorem je Sergej Bortkiewicz,“ prozradila Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Koncert v nově zrekonstruovaném Sněmovním sále naváže na koncert v Musikverein ve Vídni. „Hudební dramaturgie koncertu je zaměřena na hudbu autorů, kteří jsou geograficky spjati s rakouskou monarchií v zemích pozdějšího Předlitavska. Poslanci z těchto historických zemí monarchie byli členy Ústavodárného říšského sněmu habsburské monarchie,“ doplnil radní Jiří Kašík.

Ústavodárný sněm se v Kroměříži konal na přelomu let 1848 a 1849. Navázal na zasedání sněmu ve Vídni, které bylo zahájeno v červenci 1848, ovšem přerušilo jej revoluční dění. Proto bylo přesunuto do Kroměříže, kde v Arcibiskupském zámku pokračovalo od 22. listopadu 1848.

Do města se tehdy sjela intelektuální elita celé rakouské říše, celkem 383 poslanců. České země zastupovali mimo jiné František Palacký, Josef Kajetán Tyl, Karel Havlíček Borovský nebo František Ladislav Rieger. „Zasedání sněmu se konala právě v prostorách, v nichž se uskuteční slavnostní koncert,“ připomněla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.