Klání je určeno autorům do patnácti let. Povídku, fejeton, úvahu, humorný příběh, básničku nebo třeba pohádku knihovníci očekávají nejpozději do 7. prosince.

Libovolný útvar mohou mladí autoři použít k popsání zážitků z cestování, ale také jej mohou zaměřit jako cestu k srdci, ke zdolání překážek, k poznání druhých i sebe sama.

Práce nesmějí přesáhnout tři strany formátu A4 a soutěžící je musejí odevzdat v oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska.
Pětičlenná porota pak přidělí každému dílku hodnocení. Zvítězí autor s nejvyšším počtem bodů. Slavnostní vyhlášení nejlepšího literáta se uskuteční v únoru příštího roku.