Letošní 24. ročník festivalu je navíc součástí celoročního programu oslav 760 let trvání města Kroměříže, 25. výročí zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a životních jubileí některých významných kroměřížských rodáků či osob jinak s městem spjatých.

Jednotlivé koncerty festivalu Hudba v zahradách a zámku se uskuteční od 12. června do 30. července.

„Na jeho organizaci se podílí město Kroměříž, Dům kultury v Kroměříži, Art Collegium 2002, Klub UNESCO Kroměříž a Květná zahrada v Kroměříži, za programem festivalu stojí umělecký ředitel, dirigent František Macek,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

Prvním bodem programu bude v pondělí 12. června ve skleníku Květné zahrady Zahajovací koncert festivalu k 25. výročí zápisu zahrad a zámku v Kroměříži na seznam světového dědictví UNESCO. Na programu je Symfonie č. 9 d moll s Ódou na radost Ludwiga van Beethovena.

close Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2023. info Zdroj: se svolením Kroměříž zoom_in Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2023.

O provedení se postará Český filharmonický sbor Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a sólisté Tereza Mátlová (soprán), Arnheiður Eiríksdóttir (alt), Martin Šrejma (tenor) a Pavel Švingr (bas). Koncert bude řídit dirigent František Macek. Slavnostní večer uvede hudební publicista Jiří Vejvoda a záštitu nad tímto koncertem převzal ministr kultury pan Martin Baxa.

Ožije i skleník v Květné zahradě

Na čtvrtek 22. června je připravený Francouzský večer s podtitulem Toulky od romantismu k impresionismu ve skladbách Debussyho, Saint – Saënse a Ravela. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu předvede skladby ve Skleníku Květné zahrady pod taktovkou Františka Macka, na violoncello zahraje Tomáš Jamník. Koncert bude připomínkou 30 let samostatnosti České a Slovenské republiky.

Skleník v „Květné“ bude místem konání také v pořadí třetího koncertu cyklu Hudba v zahradách a zámku.

„Ten se uskuteční v úterý 27. června pod názvem Pohádkový večer pro malé i velké. Hudebním pásmem s pohádkovými melodiemi provede diváky a posluchače Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy Kroměříž a Orchestr Jiřího Jablunky pod vedením dirigenta Jiřího Jablunky,“ přiblížila Kučerová.

V úterý 11. července bude Rotundou Květné zahrady znít hudba ze zámeckého hudebního archivu v Kroměříži. V programu Koncertu smíření – Marie Terezie a Bedřicha II. Velikého se představí komorní soubor Musica Minore, těleso, které interpretuje komorní hudbu od baroka až po současnost včetně vlastní tvorby a flétnista Petr Pomkla.

Rozezní se i Sněmovní sál

Operní program z děl Wolfganga Amadea Mozarta a italského belcanta bude tvořit pátý hudební večer festivalu ve středu 19. července.

„Ve Skleníku Květné zahrady zahraje Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Zbyňkem Müllerem, v průběhu koncertu se představí rovněž sólisté Slávka Zámečníková (soprán) a Peter Kellner (bas),“ sdělila Kučerová.

Závěrečný koncert festivalu HZZ přijde na řadu v neděli 30. července. Pod vedením mladých absolventů dirigentských kurzů se ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži v pestrém programu představí Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

„Začátek všech koncertů je naplánovaný na 19. hodinu kromě v pořadí třetího „pohádkového“ koncertu, který – vzhledem k tomu, že je určený i dětem – začíná už v 18 hodin.

Permanentka na všech šest koncertů za zvýhodněnou cenu tisíc korun je již v prodeji v pokladnách Domu kultury v Kroměříži i online na webu Domu kultury. Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty začne 15. března,“ uzavřela Šárka Kučerová.