„Jak nám zaznamenal knihovník Dr. Alois Richter, Navrátil odpracoval od 1. července do 4. července 8 hodin, přičemž dostal za hodinu 
7 Kčs," informoval za zámeckou knihovnu Cyril Měsíc.

Předmětem činnosti budoucího filmového herce bylo nošení knih ze sklepa a skládání do skříní Staré knihovny. „To nám dokazuje i záznam jeho spolubrigádníků 
v knihovní skříni, který tuto informaci potvrzuje. Knihy byly ve sklepě uloženy na konci druhé světové války ze strachu před poškozením při osvobozování Kroměříže," dodal Měsíc.