Program, přibližující nejdůležitější křesťanské svátky, způsob jejich oslav a tradice, které je provázejí, byl tentokrát určený pro děti základních a mateřských škol. Malí tanečníci z různých koutů regionu nastínili příchozím vesnické zvyky pomocí tanečků a písniček.