„Loutky i divadla jsou ze sbírek Marie a Pavla Jiráskových a jsou instalovány na historickém nábytku z našich sbírek," prozradil ředitel Muzea Kroměřížska Jiří Stránský. K vidění je třicet historických spolkových a rodinných divadel se stovkami půvabných loutek různých modelérů a řezbářů. Marie a Pavel Jiráskovi jsou známí jako sběratelé a badatelé v oblasti českých historických loutek a loutkových divadel. Loutky a loutkářskou scénografii začali sbírat v polovině osmdesátých let 
a dnes po dvaceti letech je jejich sbírka ucelenou kolekcí zaměřenou především na rodinné a spolkové divadlo od konce devatenáctého století až do roku 1950. Výstava bude na chropyňském zámku k vidění až do 28. září.